Nya klimatsamarbeten med Nepal och Dominikanska republiken

I samband med FN:s miljömöte Stockholm +50 tecknade Sverige samförståndsavtal med Nepal och med Dominikanska republiken. Avtalen lägger grunden för framtida klimatsamarbeten enligt Parisavtalets artikel 6.

Pressbild_N_DR.png

Från vänster: Robert Andrén och Pem Narayan Kandel, Robert Andrén och Orlando Jorge Mera. Foto: Patrik C Österberg

För att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader behöver länder samarbeta. Inom Parisavtalet möjliggörs detta genom artikel 6 vars regelverk ger förutsättningar för en internationell handel med utsläpp.

En välfungerande och global utsläppshandel kan bidra till investeringar i klimatåtgärder som annars inte skulle ha hänt och samtidigt bidra till hållbarhetsmålen.  

Samförståndsavtalen inom ramen för artikel 6 har under veckan undertecknats av Dominikanska republikens miljö- och naturresursminister Orlando Jorge Mera, Nepals vice skogs- och miljöminister Pem Narayan Kandel och från Sverige sida Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.  

 – I och med samförståndsavtalen påbörjar vi nu arbetet med att ta fram gemensamma klimatinsatser med Nepal och Dominikanska republiken. Det här är en viktig grund för vårt gemensamma arbete för att tillsammans höja den globala klimatambitionen och övergången till hållbara samhällen, säger Robert Andrén.

Sverige ligger i framkant vad gäller att omsätta Parisavtalets artikel 6 till faktiska samarbeten och har sedan tidigare även signerat ett samförståndsavtal med Ghana.

Vid frågor, kontakta:

Sandra Lindström, enhetschef internationella klimatsamarbeten, Energimyndigheten

E-post: sandra.l...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-542 06 45

 

Om Parisavtalets artikel 6

I artikel 6 under Parisavtalet har länder möjlighet att samarbeta genom bland annat handel med utsläppsminskningar för att nå längre än sina respektive nationella klimatmål.

Samarbetsavtal inom artikel 6 möjliggör klimatinvesteringar i ett värdland och bidrar samtidigt till kapacitets- och kunskapsuppbyggande. I korthet kan man säga att handeln med utsläppsrätter möjliggör både finansiering och utförandet av sådana klimatåtgärder som annars inte hade hänt.

Alla samarbeten inom artikel 6 ska samtidigt bidra till hållbarhetsmålen genom att skapa nya jobbtillfällen, gynna landets ekonomiska utveckling och främja en ökad jämställdhet.

Energimyndigheten ansvarar för artikel 6 för Sveriges räkning och har varit starkt drivande i att förhandla fram ett robust regelverk med hänsyn till miljöintegritet, höjd klimatambition och hållbar utveckling.

För Sverige är samarbetena inom artikel 6 en del av det som kallas för kompletterande åtgärder som vid behov kan användas för att vi ska nå vårt mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Läs mer om artikel 6 på Energimyndighetens webbplats