Panorama visualiserar klimatomställningen med nya funktioner

Panorama är ett öppet verktyg som samlar och visualiserar information om Sveriges väg till nettonollutsläpp 2045. Nu lanseras en uppdaterad version med flera nya funktioner, däribland visualisering av utsläppens utveckling inom olika sektorer sedan 2010.

Panorama drivs sedan 2018 av Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket i syfte att öka takten i klimatomställningen genom att samla relevant information om den, lätt tillgänglig och på en plats.

– Panorama har blivit en uppskattad plattform för aktörer som arbetar med klimatomställningen och för de som vill förstå och följa den. Vi hoppas och tror att den nya versionen kan nå ut till ännu fler och på så vis ge det gemensamma klimatarbetet ytterligare skjuts framåt, säger Ola Alterå, kanslichef för Klimatpolitiska rådet.

Verktyget visar nuläget och en möjlig väg framåt

Verktyget uppdateras löpande med officiell utsläppsstatistik, pågående och potentiella omställningar, styrmedel och andra åtaganden. Det ger en överblick över nuläget och visar en möjlig väg till målet om nettonollutsläpp.

Panorama.png

Nu lanseras en ny version

I och med Nordic Sustainability Expo 17–18 maj lanseras en uppdaterad version av Panorama. Utöver ett snyggare gränssnitt innehåller den nya versionen:

  • visualisering av historiska utsläpp
  • visualisering av potentiella omställningars framtida utsläppsminskningar
  • filtrering av styrmedel och andra omställningsåtaganden

Det nya gränssnittet har utvecklats i nära samarbete mellan företaget ClimateView och Panoramas redaktion med representanter från Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet.

Verktyget finns rekommenderas till alla som vill lära sig mer om klimatomställningen och möjligheterna framåt.

Panorama visualiserar Sveriges klimatomställning