Seminarium: Vad är på gång inom plastforskning?

Torsdagen den 29 september är du välkommen att ta del av resultaten från ett stort antal forskningsprojekt inom plastområdet. Seminariet vänder sig till dig som jobbar med och berörs av plast – exempelvis inom produktion, användning, återvinning och reglering men även andra områden. 

Mellan klockan 13 och 17 kommer du som arbetar med plast på något sätt att få en inblick i vad som händer inom forskningen och vad som är på gång. 

Du har antingen möjlighet att delta på plats på Vinnova på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm eller via länk.

Dagen arrangeras av Naturvårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Svenskt vatten och Stiftelsen för strategisk forskning, tillsammans med de strategiska innovationsprogrammen RE:Source, LIGHTer och BioInnovation. 

Program 

Seminariet består av fyra pass, indelade efter de effektområden som används inom den nationella plastsamordningen. Med reservation för ändringar. 

Resurssmart användning 

 • Unity - Erik Sundin, Linköpings universitet 
 • 3D-printad kajak - Ting Yang, RISE 
 • PulPac - Viktor Börjesson, PulPac 
 • Mistra STEPS - Karl Holmberg, Lunds universitet 

Ökad materialåtervinning 

 • BeKind - Sofia Klugman, IVL 
 • Sluta cirkeln för industriell plast - Alexandra Almasi, IVL 
 • Re:palletise - cirkulär ekonomi för lastpallar av plast - Martin Strååt, Novoplast 
 • Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin - Karin Lindqvist, RISE 
 • Ökad cirkularitet för flexibla barriärförpackningar - Karin Lindqvist, RISE 

Minimerat läckage 

 • Mikroplaster i ARV - Cecilia Bertholds, Käppala 
 • Utveckling av analysmetoder för mikroplast för forskning och miljöövervakning - Martin Hassellöv, Göteborgs universitet 
 • Mikroplast i vattendrag - Brendan McKie, SLU Textil och mikro - Anne-Charlotte Hanning, RISE 

Råvara med minimal miljöbelastning 

 • Biopitch och Testbädd Nordic - Robin Johansson, Stockholms fotbollsförbund 
 • 100% biobaserad och bionedbrytbar airlaid nonwowen - Maria Wennman, OrganoClick 
 • Framställning och cirkulation av PLA från skogsråvara - Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Chalmers Industriteknik 
 • Detoxification and recycling of contaminated plastic waste streams with hydrothermal liquefaction (HTL)/solvolysis - Cecilia Mattson, RISE 

Preliminär tidsplan 

13.00 Start och inledning 
13.05 Resurssmart användning 
13.55 Ökad materialåtervinning 
14.40 Fika 
15.10 Minimerat läckage 
16.00 Råvara med minimal miljöbelastning 
16.50 Avslutning och tack och hej! 

Det är kostnadsfritt att medverka och du anmäler dig på Naturvårdsverkets webbplats: Vad är på gång inom plastforskningen (naturvardsverket.se)

Energimyndighetens roll 

En hållbar plastanvändning är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå sina klimat- och miljöpolitiska mål.

Energimyndigheten har sedan länge arbetat med frågan genom bland annat stöd till forskning och innovation samt utveckling av styrmedel och policy. Vi finansierar till exempel forskningsprojekt som bidrar till en mer resurseffektiv plastanvändning, en ökad materialåtervinning av plast och en större andel återvunnen/biobaserad råvara i produkter.

Genom Industriklivet ger vi även investeringsstöd till industrin för insatser som är av strategisk vikt för klimatomställningen, såsom plaståtervinning. Energimyndigheten deltar i den nationella plastsamordningen, som ska vara en drivande och samlande kraft i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: Nationell samordning för hållbar plastanvändning (naturvardsverket.se)