Sök stöd för hållbara städer inom ett nytt europeiskt program

Nu startar Driving Urban Transitions to a Sustainable Future - ett partnerskapsprogram inom Horisont Europa som syftar till att driva på den hållbara omställningen i europeiska städer. Svenska forskare och andra aktörer är välkomna att söka finansiering inom programmet.

Driving Urban Transition to a Sustainable Future (DUT) ska de närmaste sju åren intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ.

Programmets huvudsakliga verktyg är utlysningar där aktörer kan söka finansiering för sina projekt. Programmets första utlysning öppnar i september med en budget på cirka 80 miljoner euro.

Svenska aktörer välkomnas nu att söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi, och med koppling till städers hållbarhetsarbete. Redan pågående nationella projekt kan också söka finansiering tillsammans med utländska aktörer för att tillsammans arbeta med hållbar stadsutveckling på Europanivå.

För Sveriges del av programmet ansvarar Energimyndigheten tillsammans med Formas och Vinnova. Myndigheterna kommer att ansvara för olika områden inom programmet där Energimyndigheten ansvarar för området Energipositiva stadsdelar, Vinnova för 15 minuters städer och Formas för Cirkulär urban ekonomi. Även det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities medverkar i programmet.

Utlysningen öppnar den 21 september

Den första utlysningen öppnar den 21 september i år. Energimyndigheten kommer att avisera utlysningen på vår webbplats, men själva ansökan kommer att göras på en europeisk gemensam webbplats.

Informationsmöte om utlysningen

Den 6 september hålls ett digitalt informationsmöte om DUT och inriktningen på den första utlysningen. Det blir också möjligt att ställa frågor.

Tid: tisdag 6 september kl. 13.00-15.00
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: Görs på Formas webbplats. Där finns även mer information om mötet.