Tio nya projekt ska hitta lösningar för effektiv energianvändning

Vad är tillräcklig och rättvis energianvändning? Kan vi dela boenden och skapa smarta hem? Hur skulle man kunna förstå energi genom att få ”känna” på den? Det ska projekten som Energimyndigheten satsar på i Design för energieffektiv vardags senaste utlysning att titta på.

Nu har tio projekt som ska titta på nya lösningar för att minska och effektivisera vår energianvändning startat. Projekten har fått finansiering inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Design för energieffektiv vardag. Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus och kombinerar design, beteende och energi.

- Tidigare projekt i programmet har gett bra resultat, därför är det extra roligt att kunna presentera tio ytterligare projekt som fått stöd genom Design för energieffektiv vardag, säger Christoffer Tjärnberg, handläggare på Energimyndigheten.

Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och målet är att projekten ska bidra till en effektivare användning av energi. Det ska vara enkelt att leva energieffektivt och bidra till ett hållbart samhälle.

– För att skapa långsiktiga lösningar är det viktigt att utgå från användarna vid all form av utveckling av produkter eller tjänster. Om man använder sig av en designprocess så säkerställer man det, säger Mona Wärdell, projektledare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Projekten påbörjas under hösten 2022 och avslutas senast den 31 december 2024.

 

Design för energieffektiv vardag bjuder in till årskonferens

Den 17 november kl. 9-12 bjuder forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag in till årskonferens. Ta del av presentationer och resultat från projekt i programmet, intervjuer och diskussioner. Några av talarna är Helena Strömberg, Chalmers tekniska högskola, Thomas Nyström, RISE, Pernilla Hagbert, KTH och Daniel Ewerman, industridesigner, entreprenör och författare.

Här kan du anmäla dig:

Design för energieffektiv vardag - årskonferens 2022 (invajo.com)