Världens första bränslecelldumper – ett resultat av svensk forskning

Världens första utsläppsfria bränslecelldumper är här. Idag presenterar Volvo Construction Equipment sin konceptmaskin Volvo HX04, en ramstyrd dumper som drivs med hjälp av grönt väte och med vattenånga som den enda restprodukten. Energimyndigheten har varit med och delfinansierat den forskning som ligger bakom utvecklingen.

E_Charlie_external.jpg
Foto: Volvo

Arbetsmaskiner som traktorer, grävmaskiner, dumpers och truckar, står för ungefär sex procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen har ökat sedan 1990. 

– En ökad elektrifiering av den här typen av maskiner är ett viktigt steg i energi- och klimatomställningen, och Volvo CEs bränslecelldumper är ett tydligt resultat på att forskningen och utvecklingen inom området går framåt, säger Peter Kasche som är handläggare inom fordonsforskning på Energimyndigheten.

Den nyligen presenterade bränslecellsdumpern Volvo HX04 är en prototyp och resultatet av ett forskningsprojekt som Volvo CE initierat och drivit tillsammans med forskningsinstitutet RISE och bränslecellsutvecklaren PowerCell.

Projektet är finansierat av forskningsprogrammet Fordonsstrategiska Forskning och Innovation (FFI), som är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Vinnova och Trafikverket.

Flera fördelar med bränsleceller

Bränsleceller fungerar genom att kombinera väte med syre som, via en kemisk reaktion, producerar den el som driver elmotorn. I princip fungerar en bränslecell ungefär som ett batteri, förutom att bränslecellen via vätgas genererar sin egen el ombord på maskinen, snarare än att batteriet behöver laddas från en extern källa.

Dumpers används oftast i områden som inte har en utbyggd elinfrastruktur, som vid vägbyggen och gruvor. Av den anledningen har bränsleceller stora fördelar då de inte behöver laddas, som batterier behöver göra. Dumpers kräver annars stora och tunga batterier för att kunna ge den kraft som behövs.

En bränslecell är lättare och vilket gör att fordonets i stället kan ta mera last. För skogsmaskiner och skördemaskiner skulle också bränsleceller kunna vara ett bra alternativ då minskad vikt har betydelse för att minska fordonens påverkan på natur och mark.  

Fortfarande några år tills fullskalig kommersialisering

Prototypen Volvo HX04 är inte en kommersiell produkt, men väntas ge viktig input till Volvo CE:s framtida erbjudande av bränslecellsmaskiner. Medan batterielektriska fordon och biobränslen kan minska koldioxidutsläppen redan idag, förväntas storskalig kommersialisering av vätgasdrivna maskiner inte vara möjlig förrän flera år framåt i tiden.

Vid frågor, kontakta:

Peter Kasche, forskningshandläggare på Energimyndigheten
Emma Westsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten

Åsa Alström, Head of Strategic Communications, Volvo CE

Detta är FFI

FFI, Fordonsstrategisk forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG - Fordonskomponentgruppen).

Genom FFI har kunskap byggts upp hos industrin, universitet, högskolor och forskningsinstitut, och lösningar utvecklade inom samarbetet har implementerats och accepterats av både användare och av samhället.

FFI och dess samarbetspartners står för 11 procent av Sveriges totala varuexport och för 12 procent av svensk industris investeringar.

Samtidigt bidrar FFI med kunskap till hela teknikindustrin via akademin, instituten och leverantörer inom flera olika industrisektorer, och står bakom satsningar som resulterat i att Sverige idag är världsledande inom trafiksäkerhet. FFI:s vision är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter​.

Läs mer om FFI på Vinnova:s webbplats