Energimyndigheten och coronaviruset

Vi uppdaterar löpande information som berör våra olika ansvarsområden med anledning av coronapandemin.

Här hittar du samlad information om:

> Effekterna på energiförsörjningen – drivmedel, el, energigaser, värme och kyla

> Så påverkas vårt forskningsstöd

> Betalningsanstånd på grund av följderna av coronaviruset

> Insamlingen av energistatistik fortsätter

> Ekodesign och energimärkning

> Möjlighet till förlängning av projekt inom LoReg

Följ utvecklingen och myndigheternas råd

Energimyndigheten uppmanar alla att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att vara källkritisk när du tar del av information, och kontrollera alltid informationen från flera källor.

Digitala möten och konferenser

Merparten av Energimyndighetens medarbetare arbetar hemifrån tills vidare.

Vi strävar efter att så långt det är möjligt genomföra möten och konferenser digitalt. Kontakta mötesansvarig ifall du har frågor om något specifikt möte.

Vi uppmuntrar även våra samverkansparter att genomföra möten digitalt så långt det är möjligt.