Energigaser

Uppdaterad 2020-10-13

Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska natur- och biogasförsörjningen.

Mindre aktörer upplever en större påverkan än vad större aktörer gör, eftersom de oftast har mindre ekonomiska marginaler och i större utsträckning behöver extern kompetens.

Samverkan mellan aktörer för att lösa eventuella utmaningar rörande underhåll och beredskap fungerar väl.  

 • Lägesrapport Energigaser 2020-09-29

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska natur- och biogasförsörjningen.

  Mindre aktörer upplever fler negativa konsekvenser än större aktörer, vilket kan bero på den ansträngda ekonomiska situationen.

  Samverkan mellan aktörer för att lösa eventuella utmaningar rörande underhåll och beredskap fungerar väl.  

 • Lägesrapport Energigaser 2020-09-15

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska natur- och biogasförsörjningen.

  Sedan utbrottet av covid-19 har påverkan på landets stora gasnät på västkusten och i Stockholm överlag varit låg.

  Aktörer inom bio- och fordonsgasbranschen på övriga platser i Sverige upplever en måttlig påverkan. Personalbortfall har resulterat i att viss verksamhet upprätthålls med små bemanningsmarginaler. Därtill råder det brist på reservdelar till bio- och fordongasanläggningar i Sverige som bland annat tillverkas i Tyskland och Italien. Det finns en minskad efterfrågan på fordonsbränsle, vilket orsakat ett överskott på biogas. Det medför ekonomiska konsekvenser för aktörer inom biogassektorn. På längre sikt kan brister på reservdelar för gasinfrastruktur förekomma nationellt och kan komma att utgöra svårigheter för vissa naturgasleverantörer om produktions- och leveransproblem uppstår i de länder man importerar ifrån. Visst planerat icke-nödvändigt underhållsarbete har till följd av covid-19 skjutits på framtiden. På den europeiska naturgasmarknaden är utbudet av naturgas stort och priset för naturgas i Europa har sedan början av året gått ner. Det har varit en mild vinter och de europeiska lagernivåerna är höga inför kommande vintersäsong.

  På längre sikt kan brister på reservdelar för gasinfrastruktur förekomma nationellt och kan komma att utgöra svårigheter för vissa naturgasleverantörer om produktions- och leveransproblem uppstår i de länder man importerar ifrån. Visst planerat icke-nödvändigt underhållsarbete har till följd av covid-19 skjutits på framtiden.

  På den europeiska naturgasmarknaden är utbudet av naturgas stort och priset för naturgas i Europa har sedan början av året gått ner. Det har varit en mild vinter och de europeiska lagernivåerna är höga inför kommande säsong. Vidare råder det överskott på LNG, flytande naturgas, på grund av svag efterfrågan i Asien.

 • Lägesrapport Energigaser 2020-09-01

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska natur- och biogasförsörjningen.

  Sedan utbrottet av covid-19 har påverkan på landets stora gasnät på västkusten och i Stockholm överlag varit låg.

  Aktörer inom bio- och fordonsgasbranschen på övriga platser i Sverige upplever en måttlig påverkan. Personalbortfall har resulterat i att viss verksamhet upprätthålls med små bemanningsmarginaler. Därtill råder det brist på reservdelar till bio- och fordongasanläggningar, som bland annat tillverkas i Tyskland och Italien. Det finns en minskad efterfrågan på fordonsbränsle, vilket orsakat ett överskott på biogas. Det medför ekonomiska konsekvenser för aktörer inom biogassektorn.

  På längre sikt kan brister på reservdelar för gasinfrastruktur förekomma nationellt och kan komma att utgöra svårigheter för vissa naturgasleverantörer om produktions- och leveransproblem uppstår i de länder man importerar ifrån. Visst planerat icke-nödvändigt underhållsarbete har till följd av covid-19 skjutits på framtiden.

  På den europeiska naturgasmarknaden är utbudet av naturgas stort och priset för naturgas i Europa har sedan början av året gått ner. Det har varit en mild vinter och de europeiska lagernivåerna är höga inför kommande säsong. Vidare råder det överskott på LNG, flytande naturgas, på grund av svag efterfrågan i Asien.

 • Lägesrapport Energigaser 2020-06-11

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska natur- och biogasförsörjningen.

  Överlag har påverkan på landets stora gasnät på västkusten och i Stockholm varit låg.

  Aktörer inom bio- och fordonsgasbranschen på övriga platser i Sverige upplever en måttlig påverkan. Personalbortfall har resulterat i att viss verksamhet uppehålls med små bemanningsmarginaler. Därtill råder det brist på reservdelar till bio- och fordongasanläggningar, som bland annat tillverkas i Tyskland och Italien. Det finns en minskad efterfrågan på fordonsbränsle, vilket orsakat ett överskott på biogas. Det medför ekonomiska konsekvenser för aktörer inom biogassektorn.

  På längre sikt kan brister på reservdelar för gasinfrastruktur förekomma nationellt och kan komma att utgöra svårigheter för vissa naturgasleverantörer om produktions- och leveransproblem fortsätter i de länder man importerar ifrån.  Visst planerat icke-nödvändigt underhållsarbete har till följd av covid-19 skjutits på framtiden. På den europeiska naturgasmarknaden är utbudet av naturgas stort och det råder överskott på LNG, flytande naturgas, på grund av svag efterfrågan i Asien.

  Läs mer om hur eventuell energibrist hanteras.

 • Lägesrapport Energigaser 2020-05-29

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska natur- och biogasförsörjningen.

  Överlag har påverkan på landets stora gasnät på västkusten och i Stockholm varit låg, medan mindre biogasproducenter och leverantörer av biogas upplever en måttlig påverkan.

  Det råder en viss brist på reservdelar och komponenter inom landet, då många av dessa tillverkas inom Europa. Om produktions- och leveransproblemen av delar fortsätter kan detta komma att medföra svårigheter för naturgasleverantörer på längre sikt (12 månader).

  Svenska natur- och biogasaktörer har påverkats av personalbortfall, det gäller framförallt mindre aktörer.

  Det finns en minskad efterfrågan på fordonsbränsle, vilket orsakat ett överskott på biogas. Det medför ekonomiska konsekvenser för aktörer inom biogassektorn.  

  På den europeiska naturgasmarknaden är utbudet av naturgas stort och det råder överskott på LNG, flytande naturgas, på grund av svag efterfrågan i Asien. Visst planerat icke-nödvändigt underhållsarbete har till följd av covid-19 skjutits på framtiden.

 • Lägesrapport Energigaser 2020-05-14

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska natur- och biogasförsörjningen.

  Överlag har påverkan på landets stora gasnät på västkusten och i Stockholm varit låg, medan mindre biogasproducenter och leverantörer av biogas upplever en måttlig påverkan.

  Det råder en viss brist på reservdelar och komponenter inom landet, då många av dessa tillverkas inom Europa. Dessutom har framför allt mindre aktörer i större utsträckning påverkats av personalbortfall. Det finns en minskad efterfrågan på fordonsbränsle, vilket orsakat ett överskott på biogas. Det medför ekonomiska konsekvenser för aktörer inom biogassektorn.  

  På den europeiska naturgasmarknaden är utbudet av naturgas stort. Visst planerat icke-nödvändigt underhållsarbete har till följd av covid-19 skjutits på framtiden.

 • Lägesrapport Energigaser 2020-04-30

  Energigaser

  Uppdaterad 2020-04-30

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska natur- och biogasförsörjningen.

  Överlag har påverkan på landets stora gasnät på västkusten och i Stockholm varit låg, medan mindre biogasproducenter och leverantörer upplever en måttlig påverkan.

  Mindre aktörer har i större utsträckning påverkats bland annat av personalbortfall. Dessa är dessutom drabbade av viss brist på reservdelar och komponenter, då många komponenter tillverkas inom Europa. Det finns en minskad efterfrågan på fordonsbränsle, vilket orsakat ett överskott på biogas. Det medför ekonomiska konsekvenser för aktörer inom biogassektorn.  

  På den europeiska naturgasmarknaden är utbudet av naturgas stort. Visst planerat icke-nödvändigt underhållsarbete har till följd av covid-19 skjutits på framtiden.

 • Lägesrapport Energigaser 2020-04-09

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska gasförsörjningen.