Värme och kyla

Uppdaterad 2020-12-22

Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg till måttlig för den svenska värme- och kylaförsörjningen. Enstaka bolag har angett en betydande påverkan på sin verksamhet pga. ökad sjukfrånvaro. De flesta bolag vidtar en rad olika åtgärder för att kunna hantera konsekvenserna av den ökade smittspridningen.

Energimyndigheten har inga indikationer att det råder några försörjningstrygghetsrelaterade problem kopplat till avfallsimporten. Energimyndigheten följer utvecklingen gällande avfallsimport, primärt genom samverkan med branschföreningen Avfall Sverige.

 • Lägesrapport Värme och kyla 2020-10-13

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska värme- och kylaförsörjningen. Det leveransproblem för import av avfall kopplat till bränsleförsörjning som tidigare rapporterats om verkar vara över.  

 • Lägesrapport Värme och Kyla 2020-09-29

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska värme- och kylaförsörjningen.

  Bristande tillgång till materiel och viss typ av kompetens är fortfarande ett problem för ett antal företag inom branschen. Detta medför att visst underhåll, service, revision och nyinvesteringar i värme- och kylaproduktionsanläggningar prioriteras ned eller senareläggs. Det finns leveransproblem för import av avfall kopplat till bränsleförsörjning. Det riskerar att ge ökade kostnader för de drabbade bolagen som i så fall måste använda andra typer av bränslen.

 • Lägesrapport Värme och Kyla 2020-09-15

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska värme- och kylaförsörjningen.

  Bristande tillgång till materiel och viss typ av kompetens är fortfarande ett problem för ett antal företag inom branschen. Detta medför att visst underhåll, service, revision och nyinvesteringar i värme- och kylaproduktionsanläggningar prioriteras ned eller senareläggs. Avfallsimporten har minskat vilket kan medföra att bolag måste använda andra typer av bränslen. Det ökar kostnaderna.  

 • Lägesrapport Värme och Kyla 2020-09-01

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg till måttlig för den svenska värme- och kylaförsörjningen.

  Bristande tillgång till materiel och viss typ av kompetens är fortfarande ett problem för ett antal företag inom branschen. Detta medför att visst underhåll, service, revision och nyinvesteringar i värme- och kylaproduktionsanläggningar prioriteras ned eller senareläggs. Dessutom har avfallsimporten minskat, vilket kan medföra att berörda bolag måste använda andra typer av bränslen. Det ökar kostnaderna. 

 • Lägesrapport Värme och kyla 2020-06-24

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg till måttlig för den svenska värme- och kylaförsörjningen.

  Bristande tillgång på material och viss typ av kompetens är ett problem för vissa företag i branschen. Det medför att visst underhåll, service, revision och nyinvesteringar i anläggningar för värme- och kylaproduktion prioriteras ned eller senareläggs.

  Behov av skyddsutrustning för revision och hantering av avfallbränsle har fortsatt lyfts fram av värmebolagen.

 • Lägesrapport Värme och kyla 2020-06-11

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska värme- och kylaförsörjningen.

  Bristande tillgång på material och viss typ av kompetens är ett problem för vissa företag i branschen. Det medför att visst underhåll, service, revision och nyinvesteringar i anläggningar för värme- och kylaproduktion prioriteras ned eller senareläggs.

  Behov av skyddsutrustning för revision och hantering av avfallbränsle har fortsatt lyfts fram av värmebolagen.

  Läs mer om hur eventuell energibrist hanteras.

 • Lägesrapport Värme och kyla 2020-05-14

  Värme och kyla

  Uppdaterad 2020-05-14

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska värme- och kylaförsörjningen.

  Leveranserna av avfallbränsle har minskat, sannolikt på grund av minskat verksamhetsavfall i Sverige och i övriga Europa, eller genom minskade importer av sorterat avfall. För de flesta värmebolag innebär detta ekonomiska konsekvenser, då avfallsbränsle ofta är mer ekonomiskt fördelaktigt. Behov av skyddsutrustning för revision och hantering av avfallbränsle har lyfts fram av värmebolagen.

  På längre sikt, i de flesta fall mer än sex månader, kan minskningen i avfallsbränsle få konsekvenser för värmeleveranser till industrier och hushåll på orter där det finns ett kritiskt beroende till avfallsbränsle. På längre sikt finns det även viss antydan till förseningar i investeringar och underhåll på grund av brist på personal och komponenter. Energimyndigheten bevakar kontinuerligt frågan.

 • Lägesrapport Värme och kyla 2020-04-30

  Värme och kyla

  Uppdaterad 2020-04-30

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska värme- och kylförsörjningen. Flertalet aktörer anger att det kan finnas problem med bränsleförsörjningen på sikt. Leveranser av avfallsbränsle har minskat, sannolikt genom minskat verksamhetsavfall i Sverige och i övriga Europa, eller genom minskade importer av sorterat avfall. Detta får ekonomiska konsekvenser eftersom avfallsbränsle är ekonomiskt fördelaktigt. Flertalet aktörer anger också att kommande revision av produktionsanläggningar kan bli svår att genomföra på grund av behov av kompetens från andra länder (oftast EU-länder).

 • Lägesrapport Värme och kyla 2020-04-09

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är låg för den svenska värme- och kylaförsörjningen.