Insamlingen av energistatistik fortsätter

Energimyndigheten vill påminna dig som företagare, kommun eller region om hur viktigt det är, trots den rådande situationen, att vi får in uppgifter till de undersökningar som Energimyndigheten ansvarar för inom ramen för den officiella energistatistiken.

Nu i dessa tider, när samhället sätts på prov, har information från er ett större värde än någonsin för samhället. Den officiella statistiken används för att följa energiförsörjningsläget i Sverige, att göra beräkningar av landets ekonomiska läge, men också för att följa upp tillståndet i vår miljö. Följderna av covid-19 är en viktig del i det arbetet.

Vi har förståelse för att covid-19 och alla åtgärder kring det sannolikt påverkar er verksamhet på många olika sätt. Vi är tacksamma för era uppgifter och vi försöker att bistå er på de sätt vi kan.

Om du som är uppgiftslämnare har några frågor om själva insamlingen av statistik, så hänvisar vi till de kontaktuppgifter som du tidigare fått.