Möjlighet till förlängning av projekt inom LoReg

Många projekt inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling (LoReg) har påverkats av den pågående covid-19-pandemin, exempelvis har aktiviteter inte kunnat genomföras under våren som planerat och personal har behövt arbeta med andra uppgifter. 

Därför erbjuder nu Energimyndigheten en möjlighet att förlänga projekttiden fram till och med 31 december 2020.

De projekt som önskar en förlängning gör en ansökan om detta genom att skicka ett mejl till sin handläggare. I ansökan behöver du skicka med följande information:

  • Projektnummer
  • Projektnamn
  • Önskad förlängning i tid (Observera att projekt kan som längst förlängas till 31 december 2020.)
  • Motivering (En mycket kort beskrivning av hur ert projekt påverkats av covid-19. Exempelvis att projektet till följd av utbrottet av covid-19 inte har möjlighet att genomföra aktiviteter som planerat under våren 2020 och/eller att personal har behövt omfördelas till andra arbetsuppgifter.)