Vem vill satsa på ny oljeproduktion?

Kan minskande investeringar äventyra energiförsörjningen?

Datum: Onsdag 19 april 2017

Tid: OBS! Ändrad tid! Ny tid är 15:15 – 17:00, kaffe med tilltugg serveras från 14:45

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Den globala oljeindustrin har präglats av en gigantisk investeringsboom under ett antal år i början av 2000-talet, styrd av höga oljepriser och växande efterfrågan. Sedan två år har oljemarknaden gått in i en fas med lägre priser, vilket har satt stor press på lönsamheten i att utvinna ny olja. Planerade investeringar har kraftigt skurits ner och mycket stora personalreduktioner har skett. Det låga oljepriset har också haft stor negativ påverkan på de oljeproducerande ländernas ekonomier.

Samtidigt har hotet om klimatförändringar lett till växande politiskt samförstånd om att finna vägar bort från framför allt kol och olja. Kapitalmarknaden ser mer skeptiskt än tidigare på investeringar i oljeindustrin, med svagare börskurser som följd.

Vårt seminarium kommer att belysa kapitalmarknadens syn på investeringar i oljeindustrin, och om minskande investeringar i prospektering och produktion av olja kan äventyra världens energiförsörjning på medellång sikt.

Bl.a. kommer följande frågeställningar att diskuteras:

  • Hur bedömer kapitalmarknaden risker och lönsamhet vid investeringar i oljesektorn? Är risken större för "Peak Capital" än för Peak Oil?
  • Vilken betydelse har klimat-miljö-etik dimensionen – betraktas petroleumindustrin som en "smutsig bransch" och en "Sunset Industry" utan framtid?
  • Vilka konsekvenser på längre sikt kan de mycket stora nedskärningarna i investeringar och personal få på balansen mellan tillgång och efterfrågan och på oljepriset?
  • Kan de oljeproducerande länderna och oljeindustrin återhämta sig från den djupa dal man befinner sig i nu? Räcker det med högre oljepriser?

Två talare kommer att belysa ämnet från olika infallsvinklar, följt av frågor och diskussion:

Mats Andersson

Styrelsemedlem i bolag inom finans- och försäkringssektorn, f.d. VD för Fjärde AP-fonden, tidigare investeringsansvarig på Skandia Liv och portföljförvaltare på AP3

Bjarne Schieldrop

Analyschef råvaror, SEB; följer bl.a. oljemarknaden och den globala oljeindustrin

Moderator och inledare:

Michael Löw, medlem i NOGs programråd och styrelseproffs, tidigare koncernchef i Preem