Är höga dieselpriser här för att stanna?

Vad innebär den skiftande globala råoljemixen för de svenska drivmedelspriserna? Hur påverkas raffinörer, leverantörer och konsumenter av de nya förutsättningarna? Energimyndighetens forum för globala energifrågor hälsar er välkomna till en aktuell och aktiv diskussion i Stockholm.

Energimyndighetens forum för globala energifrågor anordnade ett frukostseminarium den 14 februari för att belysa och diskutera ämnet tillsammans med Bjarne Schieldrop, chefsanalytiker för råvaror på SEB. Michael Löw tidigare VD och koncernchef på Preem kommenterar och moderator är Ulf Svahn, VD på SPBI.

Skiftande kvalité på oljan

Det globala råoljeutbudet består av flera olika typer av råoljekvaliteter, där råoljans kvalitet varierar beroende på var oljan produceras.

I och med USA:s snabbt växande roll som oljeproducent under de senaste åren genomgår den globala råoljemixen ett skifte. Från tyngre råoljor till lättare, som den så kallade Light Tight Oil som produceras från amerikanska skifferformationer.

Kommer den globala raffinaderiindustrin kunna anpassa sig efter den förändrade råoljemixen som har och lett till sjunkande marginaler för raffinörerna? Finns det länder som påverkas mer negativt än andra, och vilka är vinnarna med den skiftande mixen?

Överutbud på lätt olja

Under hösten kom OPEC tillsammans med andra stora oljeproducenter överens om att återigen sänka sin gemensamma produktion från 1 januari 2019 för att råda bot på det överutbud som finns.

Tidigare har man främst minskat exporten av tyngre och surare råoljekvaliteter. Kommer man nu kunna påverka marknaden genom samma strategi när det snarare råder ett överutbud på lätt olja? Eller kommer lagren av lätta oljor att fortsätta växa medan tyngre oljor blir allt dyrare?

Skärpta riktvärden kan påverka

Samtidigt pressas raffinaderimarginalerna ytterligare av att de nya skärpta riktvärdena kring svavelutsläpp från marina bränslen som börjar gälla globalt från 2020. Detta kommer sannolikt konkurrensutsätta dieseln ytterligare och leda till prishöjningar.

Finns det någon utsikt för dieselpriserna att sjunka framöver? Se presentationen från seminariet under Dokument.

Klicka här för mer information om Energimyndighetens forum för globala energifrågor.