Webbinarium: The Nordic Battery Value Proposition

På detta webbinarium presenteras rapporten The Nordic Battery Value Proposition som Energimyndigheten har låtit Business Sweden ta fram. Detta är del 2 om den nordiska batterivärdekedjan. Anmälan till webbinariet hittar du nedan.

Denna rapport är en fortsättning på den rapport som lanserades 2021-03-04: ”Den nordiska batterivärdekedjan - Del 1: Nyckelaktörer längs värdekedjan i Norden samt övergripande kriterier för utländska investerare”.

Det övergripande målet med dessa rapporter är att stötta utvecklingen av en hållbar och internationellt konkurrenskraftig nordisk batterindustri.

Rapporten som presenteras under detta webbinarium fokuserar på utformning av ett nordisk erbjudande inom batteriområdet med syfte att attrahera internationella investeringar, etableringar och partnerskap samt ger förslag på framtida gemensamma aktiviteter. Välkommen att anmäla dig!    

Datum: 2021-08-26
Klockan: 10:00-11:20
Språk: Engelska
Agenda:

 • Introduktion
  • Robert Andrén, Generaldirektör, Statens Energimyndighet
  • Jan Larsson, VD Business Sweden
  • Nina Kopola, VD Business Finland
  • Håkon Hauglie, VD Innovasjon Norge
 • Presentation av rapport
 • Nästa steg och avslutning  

Anmälan är öppen för samtliga intresserade och sker genom att fylla i nedanstående formulär. Dagen innan webbinariet erhåller anmälda en länk till mötet. 

Sista dag för anmälan var den 2021-08-24