Läget på energimarknaderna för biobränslen maj 2017

Detta marknadsbrev beskriver utvecklingen på spotprismarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs också ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta nummer kan ni bland annat läsa om att det nu finns en strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri, att ryska pelletsproducenter tappar i lönsamhet och att försäljningen av värmepumpar i Sverige ökat under första kvartalet 2017.

Rapporten i sin helhet hittar du under rubriken Dokument.

Trevlig sommar!