Läget på energimarknaderna för fasta biobränslen januari 2017

Denna rapport brukar innehålla information om både biodrivmedel och fasta biobränslen. I detta nummer kommer dock endast information om fasta biobränslen att inkluderas.

I denna rapport redogör vi för några aktuella nyheter under den gångna månaden. Ni kan bland annat läsa om hur den globala pellets-produktionen har ökat de senaste åren, att det finns en stor teoretisk tillväxtpotential i de nordiska och baltiska skogarna samt hur stort nettoupptaget av växthusgaser var 2015 i skog och mark.

Vi redogör även för marknadsutvecklingen för fasta biobränslen där de internationella indexen för pellets och flis har gått ned uttryckt i SEK/MWh.

Denna rapport brukar innehålla information om både biodrivmedel och fasta biobränslen. I detta nummer kommer dock endast information om fasta biobränslen att inkluderas men rapporten Marknaderna för biodrivmedel 2016 har publicerats och ger en översikt av de svenska och internationella biodrivmedelsmarknaderna. Energimyndigheten planerar för att biodrivmedel ska inkluderas igen i denna rapport under 2017.

Rapporten i sin helhet hittar du under rubriken Dokument.