Läget på de globala energimarknaderna - v. 49 2019

De senaste veckorna har den globala oljemarknaden pressats till följd av brist på framsteg, vissa skulle kanske till och med kalla det en steg bakåt, i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Samtidigt är marknaden avvaktande inför de ordinarie OPEC och OPEC+ mötena som är planerade på torsdag-fredag.

Marknaden pressas något av lägre lageruppbyggnad än förväntat och riskpremien har stärkts av de pågående våldsamma protesterna i Iran och Irak. Med en högre press på den iranska regeringen är oron att Iran i allt större desperation kommer att ta till mer aktiva åtgärder för att hävda sig gentemot de amerikanska sanktionerna som slår hårt mot bland annat landets oljeindustri.

Den nordvästeuropeiska gasmarknaden är fortsatt välförsörjd och har, till följd av de för årstiden normala temperaturerna tagit relativt lite ur lager de senaste veckorna, vilket har ökat lageröverskottet ytterligare jämfört med samma period 2018. På kontinenten har temperaturerna varit något lägre än normalt vilket har föranlett något högre lageruttag. Ökade leveranser från flera källor och sedan tidigare höga lager indikerar dock inte några stora prisökningar, givet förutsättningarna. Minskad produktion i Nederländerna samt situationen mellan Gazprom och Naftogaz gällande transitavtalet innebär en riskpremium för Q1 2020. Samtidigt meddelade Gazprom i veckan att leveranser via rörledningen Power of Siberia har påbörjat. Rörledningen transporterar gas från ryska Sibirien till östra Kina.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.