Läget på elmarknaden

Läget på elmarknaden är en gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

I Energimyndighetens uppdrag ingår att bevaka energimarknaderna och vi bevakar dagligen elmarknaden och redovisar veckorapporter där läget på elmarknaden beskrivs. Dessa rapporter publiceras varje tisdag. Önskas tidigare versioner, hör av dig till Energimyndigheten enligt kontaktuppgifter nedan. Läget på elmarknaden innehåller bland annat:

  • Fyllnadsgraden i Nordens vattenmagasin
  • Tillrinning till magasinen
  • Elproduktion
  • Elanvändning
  • Import/Export av el
  • Driftstatus för Nordens kärnkraftverk
  • Elpriser
  • Elcertifikatpriser