Ansökningar till Energimyndighetens utlysningar görs via Mina sidor.

Energimyndigheten byter plattform till Mina sidor för att skicka in ansökningar.

Om du har sökt stöd hos oss förut är mycket sig likt i Mina sidor, men några saker är nya, bland annat dessa:

  • Fullmakter kan komma att begäras in under beredningen. Läs mer under fliken ”Fullmakter” 
  • Du ska uppge på vilken geografisk plats varje projektpart i huvudsak genomför projektet.
  • Du ska beskriva om köns-eller genusperspektiv är tillämpligt för projektet, samt redovisa jämställdhet i projektgruppen.
  • Du ska uppge stödberättigande kostnader och finansiering för varje projektpart.

När du ansöker om finansiering av ett forsknings- och innovationsprojekt får du rollen projektledare gentemot Energimyndigheten. Som projektledare företräder du de organisationer som ingår i projektet (projektparterna) och du ansvarar för kommunikationen med Energimyndigheten i ärendet. 

Ansök först om behörighet till e-tjänsten

Börja med att ansöka om behörighet att få företräda koordinatorn i e-tjänsten Finansiering av forskning och innovation, om du inte redan har behörighet.

Koordinatorn är den organisation som ska samordna projektet, ta emot stödet från Energimyndigheten och vidarebefordra stödet till de eventuellt övriga stödmottagare som deltar i projektet. Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. 

Gör så här:

  • Logga in med e-legitimation på Mina sidor
  • Gå till "Ansök om behörighet"
  • Välj "Finansiering av forskning och innovation" och "Ansök om behörighet för att företräda en organisation"
  • Fyll i uppgifter om koordinatorn (organisation att företräda) och om dig som projektledare (sökandes personuppgifter) och skicka in.

Du får ett mejl när din ansökan har godkänts.

Ansök om stöd

När du har fått behörighet till e-tjänsten och utlysningen har öppnat i Mina sidor har du tillgång till formuläret "Ansökan om finansiering av forskning och innovation", som du ska fylla i och skicka in. 

  • Logga in på Mina sidor igen och gå till "Skapa ärende".
  • I formuläret "Ansök om finansiering för forskning och innovation" väljer du vilken av våra öppna utlysningar som du söker till.  

När du har skickat in din ansökan kan du följa händelserna i ditt ärende på Mina sidor.