Finansiering av forskning och innovation

Ansökningar till Energimyndighetens utlysningar görs via Mina sidor.

Om du har sökt stöd hos oss förut är mycket sig likt i Mina sidor, men några saker är nya, bland annat dessa:

  • Du ska bifoga fullmakter från behörig företrädare för de organisationer som söker stöd i ditt projekt, om den behöriga företrädaren är någon annan än du själv.
  • Du ska uppge på vilken geografisk plats varje projektpart i huvudsak genomför projektet.
  • Du ska beskriva om köns-eller genusperspektiv är tillämpligt för projektet, samt redovisa jämställdhet i projektgruppen.
  • Du ska uppge stödberättigande kostnader och finansiering för varje projektpart.

Vi rekommenderar starkt att ni tidigt läser igenom anvisningarna för ansökan via Mina sidor så att ni kan förbereda uppgifterna till er ansökan i god tid.

Anvisningar för ansökan via Mina sidor

När du ansöker om finansiering av ett forsknings- och innovationsprojekt får du rollen projektledare gentemot Energimyndigheten. Som projektledare företräder du de organisationer som ingår i projektet (projektparterna) och du ansvarar för kommunikationen med Energimyndigheten i ärendet. 

Behörighetsansökan 

Börja med att ansöka om behörighet att få företräda koordinatorn. Koordinatorn är säga den organisation som ska samordna projektet, ta emot stödet från Energimyndigheten och som ska vidarebefordra stöd till de eventuellt övriga stödmottagare som deltar i projektet. Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. 

Gör så här:

  • Logga in med e-legitimation på Mina sidor
  • Gå till "Ansök om behörighet"
  • Välj "Finansiering av forskning och innovation" och "Ansök om behörighet för att företräda en organisation"
  • Fyll i uppgifter om koordinatorn (organisation att företräda) och om dig som projektledare (sökandes personuppgifter) och skicka in.

Du får ett mejl när din ansökan har godkänts.

Då behövs fullmakt

Alla organisationer som är projektparter och stödmottagare behöver ge projektledaren fullmakt att söka finansiering i deras ställe.

Organisationer som är projektparter som inte söker stöd behöver inte ge någon fullmakt till projektledaren.

Den person som skriver på fullmakten hos fullmaktsgivaren behöver styrka, genom intyg, sitt mandat att göra så. Intyg behövs inte om personen är ensam firmatecknare.

fullmakt_liten.jpg

Klicka för större bild.

Ansökan om stöd

När du har fått behörighet till e-tjänsten och utlysningen har öppnat i Mina Sidor (se datum ovan) har du tillgång till formuläret "Ansökan om finansiering av forskning och innovation", som du ska fylla i och skicka in. 

  • Logga in på Mina sidor igen och gå till "Skapa ärende".
  • I formuläret "Ansök om finansiering för forskning och innovation" väljer du vilken av våra öppna utlysningar som du söker till.  

Du kan sedan följa händelserna i ditt ärende på Mina sidor.

Hjälpstuga för Mina sidor

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret

Här hittar du datum och tid för hjälpstugorna.