Finansiering av forskning och innovation

Endast ansökningar till EELYS och Industriklivets utlysning för forsknings- och innovationsprojekt ska skickas in via Mina sidor. Ansökningar till alla andra utlysningar skickas in via E-kanalen.

Ansök om statligt stöd i Energimyndighetens nya formulär till följande utlysningar:

Energimyndigheten lanserar nya verktyg för att hantera ansökningar till våra utlysningar. Först ut är utlysningarna ovan och om du vill söka till någon av dem ska du använda Mina sidor. Läs mer om vårt byte av ansökningsverktyg.

Ansökningar till alla andra utlysningar skickas in via E-kanalen.

När du ansöker om finansiering av ett forsknings- och innovationsprojekt får du rollen projektledare gentemot Energimyndigheten. Som projektledare företräder du de organsationer som ingår i projektet (projektparterna) och du ansvarar för kommunikationen med Energimyndigheten i ärendet.

Behörighetsansökan: öppnar den 6 april 

Börja med att ansöka om behörighet att få företräda koordinatorn, det vill säga den organisation som ska samordna projektet, som ska ta emot stödet från Energimyndigheten och som ska vidarebefordra stöd till de eventuellt övriga stödmottagare som deltar i projektet. Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten.

Gör så här:

  • Logga in med e-legitimation på Mina sidor
  • Gå till "Ansök om behörighet"
  • Välj "Finansiering av forskning och innovation" och "Ansök om behörighet för att företräda en organisation"
  • Fyll i uppgifter om koordinatorn (organisation att företräda) och om dig som projektledare (sökandes personuppgifter) och skicka in.

Du får ett mejl när din ansökan har godkänts.

Ansökan om stöd: öppnar tidigast den 12 april 

När du har fått behörighet till e-tjänsten har du tillgång till formuläret "Ansökan om finansiering av forskning och innovation", som du ska fylla i och skicka in.

  • Logga in på Mina sidor igen och gå till "Skapa ärende".
  • I formuläret "Ansök om finansiering för forskning och innovation" väljer du vilken av våra öppna utlysningar som du söker till. Det är också möjligt att skicka in en ansökan utan att rikta sig till en speciell utlysning.

Mer information om hur du ansöker finns på webbsidan Sök stöd och rapportera.

Du kan sedan följa händelserna i ditt ärende på Mina sidor.