Hållbara bränslen

Här hittar du information om hur du skickar in ansökningar och rapportering enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen samt drivmedelslagen (2011:319).

I e-tjänsten Hållbara bränslen kan du skapa nya ärenden genom att skicka in ansökningar, anmälningar och rapporteringar inom följande lagområden:

Du kan även skicka in handlingar som vi har begärt i samband med tillsynsärende eller omprövningsärende. I vissa ärenden ska du också bifoga ett utlåtande från en oberoende granskare. Du hittar mallar för sådana utlåtanden under rubriken Blanketter.