2021-11-01
Rapport -Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform-ER 2021:24
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2019-10-09
Yttrande angående Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2016-03-29
Yttrande - Laddinfrastruktur inom Klimatklivet
Mottagare: Miljö -och energidepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2011-02-14
Yttrande över energimarknadsinspektionens rapport Uppladdning för framtidens fordon - Undantag från koncession för laddinfrastruktur
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2010-12-20
Uppdraget om samverkan mellan Sverige och Norge kring laddinfrastruktur
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2010-05-24
Delrapport: Uppdrag att delta i det svensk-norska samarbetet kring laddinfrastruktur för elbilar
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag