Energieffektiva små och medelstora företag

Minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi. Det kan göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt, förbättrar arbetsmiljön för de anställda och påverkar miljön mindre. Nu erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd till små och medelstora företag.