Resultat från Solelkalkylen på solelportalen.se

Solelkalkylen

I solelkalkylen kan du räkna på vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar. Kalkylen är baserad på projektet Investeringskalkyl för solceller utfört av Mälardalens Högskola i forskningsprogrammet E2B2.

För privatpersoner ersattes investeringsstödet med en skattereduktion för installation av grön teknik 1 januari 2021. Du kan läsa mer på sidan Vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Andra intäkter kan du läsa mer om på sidan Löpande intäkter efter installation.

Kalkyl privatperson

Utgångsvärden som redan är förvalda utgår ifrån en typisk villa. Med dragfunktionerna nedan och i textrutorna kan du själv anpassa ingångsvärdena till just dina förutsättningar. Genom att hålla muspekaren över frågetecknen får du en vägledning till respektive antagande. Notera att valda värden och framtida förändringar i dem kan påverka resultatet stort.

Resultat

Återbetalningstiden i antal år blir:

Resultatet är baserat följande inställningar

Grundantaganden

Avancerade antaganden

Resultat - Privatperson

Beräknad produktionskostnad:

Intäkter under anläggningens livstid per kW:

Intäkter under anläggningens livstid:

Summa intäkter: {{ resultsdata.RevenueInLifespan.RevenueTotalSum }} kr/kW

På följande sidor förklarar vi vad de olika antagandena betyder >

Kalkyl övriga

Med dragfunktionerna nedan och i textrutorna kan du själv anpassa ingångsvärdena till just dina förutsättningar. Genom att hålla muspekaren över frågetecknen får du en vägledning till respektive antagande. Notera att valda värden och framtida förändringar i dem kan påverka resultatet stort. Ägandeformen och anläggningsförutsättningarna påverkar ingångsvärdena. Du bör därför kolla upp vad som gäller för just dig innan du fyller i kalkylen, speciellt för skattereduktion och genomsnittligt pris på såld och köpt el. Kalkylräntan är en annan variabel som varierar stort mellan olika ägarkategorier och påverkar återbetalningstiden väsentligt. Notera att presenterat resultat visar återbetalningstid med investeringsstöd. Stödet går inte längre att söka. Från och med 15 januari 2021 ändras stödnivån för de ansökningar som finns i kön från 20% till 10%.

Resultat

Återbetalningstiden i antal år blir:

Resultatet är baserat följande inställningar

Grundantaganden

Avancerade antaganden

Resultat - Företag och övriga verksamheter

Beräknad produktionskostnad:

Intäkter under anläggningens livstid per kW:

Intäkter under anläggningens livstid:

Summa intäkter: {{ resultsdataOthers.RevenueInLifespan.RevenueTotalSum }} kr/kW

På följande sidor förklarar vi vad de olika antagandena betyder >