Solelportalen – vägledning om solceller

Välkommen! Funderar du på att skaffa solceller? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet. Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Nya regler för solcellsstöd 2021

Den 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av solceller. Skattereduktionen ersätter det tidigare statliga stödet till privatpersoner för installation av solceller och gäller för installationer som påbörjats tidigast 1 januari 2021.

För de som ansökt om solcellsstöd före ansökningsstoppet och påbörjat åtgärderna före den 31 december 2020 har regeringen tillsatt medel för omprövning av ansökningar, se Regeringens pressmeddelande. Det kan ta tid innan besked kommer eftersom omprövningar får påbörjas från och med 1 december 2021. Du kan läsa mer i vår nyhet samt under vanliga frågor och svar.

Läs mer om vad som gäller

För dig som är privatperson:

För er som är företag/kommuner:

Hitta på solelportalen

Välj bland ingångarna nedan eller i menyn vad du vill läsa om. Du kan också använda steg-för-steg-funktionen i den röda ”knappen”.

Du som är näringsidkande fastighetsägare hittar information som är speciellt riktad till dig i rutor med en röd ram runt.

Vi har även tagit fram solcellsguiden - från idé till färdig anläggning i två varianter som återger informationen från Solelportalen i ett enkelt och överskådligt format:

Information om myndighetens andra uppdrag och insatser på solelområdet går att hitta här. 

Här finns aktuell statistik som rör solel.

Här kan du läsa mer om solelportalen.