Här hittar du statistik inom området Bostäder och lokaler. Statistiken finns tillgänglig antingen i form av en publikation i vår webbshop, som en excel-fil på vår webbplats eller på SCB:s webbplats. Statistik som är officiell är märkt med logotypen för Sveriges officiella statistik.