Publiceringsplan 2020

Officiell statistik

Produkt Produktkod Referenstid Publiceras
Energistatistik för flerbostadshus EN0101 2019 2020-10-16
Energistatistik för småhus EN0102 2019 2020-10-16
Energistatistik för lokaler EN0103 2019 2020-10-16
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler EN0112 2019 2020-10-16

Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik

EN0105 2019 2020-11-27

Vindkraftsstatistik

EN0105 2019 2020-04-20
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 4e kvartalet 2019 2020-03-30
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 1a kvartalet 2020 2020-06-29
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 2a kvartalet 2020 2020-09-28
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 3e kvartalet 2020 2020-12-21
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 nov-19 2020-01-21
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 dec-19 2020-02-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jan-20 2020-03-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 feb-20 2020-04-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 mar-20 2020-05-20
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 apr-20 2020-06-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 maj-20 2020-07-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jun-20 2020-08-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jul-20 2020-09-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 aug-20 2020-10-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 sep-20

2020-11-17

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 okt-20 2020-12-17
Månatlig elstatistik EN0108 nov-19 2020-01-16
Månatlig elstatistik EN0108 dec-19 2020-02-10
Månatlig elstatistik EN0108 jan-20 2020-03-09
Månatlig elstatistik EN0108 feb-20 2020-04-14
Månatlig elstatistik EN0108 mar-20 2020-05-11
Månatlig elstatistik EN0108 apr-20 2020-06-12
Månatlig elstatistik EN0108 maj-20 2020-07-10
Månatlig elstatistik EN0108 jun-20 2020-08-10
Månatlig elstatistik EN0108 jul-20 2020-09-11
Månatlig elstatistik EN0108 aug-20 2020-10-09
Månatlig elstatistik EN0108 sep-20 2020-11-09
Månatlig elstatistik EN0108

okt-20

2020-12-11
Oljeleveranser kommunvis redovisning EN0109

2019

2020-08-28
Industrins årliga energianvändning

EN0113

2019

2020-12-17

Energianvändningen inom byggsektorn EN0114    
Energianvändningen i fritidshus EN0110    
Energianvändningen inom fiskesektorn EN0115    
Energianvändning inom skogsbruket EN0116 2019 2020-11-06
Leveranser av fordonsgas EN0120 nov-19 2020-01-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 dec-19 2020-02-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jan-20 2020-03-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 feb-20 2020-04-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 mar-20 2020-05-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 apr-20 2020-06-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 maj-20 2020-07-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jun-20 2020-08-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jul-20 2020-09-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 aug-20 2020-10-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 sep-20 2020-11-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 okt-20 2020-12-17
Industrins energianvändning i småföretag EN0121 2019 2020-12-17
Oförädlat trädbränsle EN0122 2019 2020-12-02
Nätanslutna solcellsanläggningar EN0123 2019 2020-03-31
Produktion av biogas och användning av rötrester EN0124 2019 2020-10-01
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 3e kvartalet 2019 2020-01-15
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 4e kvartalet 2019 2020-03-26
Årliga energibalanser EN0202 2019 2020-12-18
Kommunal och regional energistatistik EN0203 2018 2020-02-26
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 dec-19 2020-01-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer)  EN0301  jan-20 2020-02-21
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 feb-20 2020-03-25
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 mar-20 2020-04-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 apr-20 2020-05-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 maj-20 2020-06-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jun-20 2020-07-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jul-20 2020-08-21
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 aug-20 2020-09-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 sep-20 2020-10-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 okt-19 2020-11-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 nov-20 2020-12-14
Energipriser på naturgas och el EN0302 2a halvåret 2019 2020-03-13
Energipriser på naturgas och el  EN0302  1a halvåret 2020

2020-10-14

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör  EN0306  2019 2020-03-13
Trädbränsle- och torvpriser EN0307 4e kvartalet 2019 2020-03-11
Trädbränsle- och torvpriser   EN0307 1a kvartalet 2020 2020-06-10
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 2a kvartalet 2020 2020-09-10
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 3e kvartalet 2020 2020-12-10

Transportsektorns energianvändning

Samtliga transportslag

EN0118 2018 2020-01-17

Transportsektorns energianvändning

Bantrafikens energianvändning

EN0118

2019 2020-06-09

Elanvändning i vägtrafik

EN0118

2019 2020-09-11