Publiceringsplan 2022

Officiell statistik

Produkt Produkt-kod Referensperiod Publiceras
Energistatistik för flerbostadshus EN0101 2021 2022-05-11
Energistatistik för småhus EN0102 2021 2022-05-11
Energistatistik för lokaler EN0103 2021 2022-05-11
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler EN0112 2021 2022-05-11

Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik

EN0105 2021 2022-10-27

Vindkraftsstatistik

EN0105 2021 2022-04-20
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 4:e kvartalet 2021 2022-03-28
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 1:a kvartalet 2022 2022-06-27
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 2:a kvartalet 2022 2022-09-26
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 3:e kvartalet 2022 2022-12-12
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 november -21 2022-01-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 december -21 2022-02-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 januari -22 2022-03-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 februari -22 2022-04-20
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 mars -22 2022-05-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 april -22 2022-06-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 maj -22 2022-07-20
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 juni -22 2022-08-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 juli -22 2022-09-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 augusti -22 2022-10-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 september -22

2022-11-17

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 oktober -22 2022-12-16
Månatlig elstatistik EN0108 november -21 2022-01-18
Månatlig elstatistik EN0108 december -21 2022-02-10
Månatlig elstatistik EN0108 januari -22 2022-03-09
Månatlig elstatistik EN0108 februari -22 2022-04-14
Månatlig elstatistik EN0108 mars -22 2022-05-11
Månatlig elstatistik EN0108 april -22 2022-06-10
Månatlig elstatistik EN0108 maj -22 2022-07-08
Månatlig elstatistik EN0108 juni -22 2022-08-10
Månatlig elstatistik EN0108 juli -22 2022-09-09
Månatlig elstatistik EN0108 augusti -22 2022-10-11
Månatlig elstatistik EN0108 september -22 2022-11-09
Månatlig elstatistik EN0108

oktober -22

2022-12-09
Oljeleveranser kommunvis redovisning EN0109

2021

2022-08-26
Industrins årliga energianvändning

EN0113

2021

2022-12-16

Energianvändningen inom byggsektorn EN0114    
Energianvändningen i fritidshus EN0110    
Energianvändningen inom fiskesektorn EN0115    
Energianvändning inom Jordbruket EN0119 2021 2022-11-17
Energianvändning inom skogsbruket EN0116 2021 2022-12-15
Leveranser av fordonsgas EN0120 november -21 2022-01-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 december -21 2022-02-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 januari -22 2022-03-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 februari -22 2022-04-20
Leveranser av fordonsgas EN0120 mars -22 2022-05-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 april -22 2022-06-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 maj -22 2022-07-20
Leveranser av fordonsgas EN0120 juni -22 2022-08-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 juli -22 2022-09-16
Leveranser av fordonsgas EN0120 augusti -22 2022-10-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 september -22 2022-11-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 oktober -22 2022-12-16
Industrins energianvändning i småföretag EN0121    
Oförädlat trädbränsle EN0122 2021 2022-12-01
Nätanslutna solcellsanläggningar EN0123 2021 2022-03-31
Produktion av biogas och användning av rötrester EN0124 2021 2022-09-30
Årliga energibalanser EN0202 2021 2022-12-15
Kommunal och regional energistatistik EN0203 2020 2022-02-25
Elpriser och elavtal EN0301 november -21 2022-01-21
Elpriser och elavtal EN0301 december -21 2022-02-24
Elpriser och elavtal EN0301  januari -22 2022-03-24
Elpriser och elavtal EN0301 februari -22 2022-04-22
Elpriser och elavtal EN0301 mars -22 2022-05-24
Elpriser och elavtal EN0301 april -22 2022-06-22
Elpriser och elavtal EN0301 maj -22 2022-07-22
Elpriser och elavtal EN0301 juni -22 2022-08-23
Elpriser och elavtal EN0301 juli -22 2022-09-23
Elpriser och elavtal EN0301 augusti -22 2022-10-24
Elpriser och elavtal EN0301 september -22 2022-11-23
Elpriser och elavtal EN0301 oktober -22 2022-12-21
Elpriser och elavtal EN0301 2:a halvåret 2021 2022-03-29
Elpriser och elavtal EN0301  1:a halvåret 2022

2022-09-30

Gaspriser och gasavtal EN0302 Referensåret 2021 samt 2:a halvåret 2021

2022-03-29

Gaspriser och gasavtal EN0302 1:a halvåret 2022

2022-09-30

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser EN0307 4:e kvartalet 2021 2022-03-11
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser  EN0307 1:a kvartalet 2022 2022-06-09
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser  EN0307 2:a kvartalet 2022 2022-09-08
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser  EN0307 3:e kvartalet 2022 2022-12-08

Transportsektorns energianvändning

Samtliga transportslag

EN0118 2020 2022-02-08

Transportsektorns energianvändning

Bantrafikens energianvändning

EN0118

2021 2022-06-15

Elanvändning i vägtrafik

EN0118

2021 2022-09-13