Statistiken är en sammanfattning av de tre undersökningarna Energistatistik för småhus, Energistatistik för flerbostadshus och Energistatistik för lokaler. Det sker vissa justeringar av statistiken vilket innebär att statistiken som redovisas i denna rapport kan skilja sig något från den som redovisas i de tre delrapporterna.

Statistiken redovisas i Excelfiler.