Statistiken innehåller trädbränsle- och torvpriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen.

EN0307 – Trädbränsle- och torvpriser Q3 2020, kommentarer

Sammantaget noterades enbart mindre rörelser bland trädbränsle- och torvpriserna under tredje kvartalet, med undantag för priset på frästorv. Priset på förädlade trädbränslen till värmeverk dämpades något jämfört med föregående båda kvartal men på en nivå som fortsatt är den högsta på tio år. Priset på förädlat till industriella användare noterades denna gång strax över värmeverkspriset efter ett kliv uppåt. Priset på skogsflis till värmeverk dämpades något under kvartalet medan priset på skogsflis till industrin ökade. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk fortsatte stiga under kvartalet medan priserna på industriella biprodukter till industrin sjönk. Priset på frästorv tog ett rejält kliv uppåt under kvartalet medan underlaget till priset på stycketorv var för litet för att medge publicering. Priset på returträ var i princip oförändrat jämfört med föregående kvartal.