Publikationen Energiläget med statistik och information ges ut vartannat år, medan Energiläget i siffror ges ut varje år.