dcsimg

Lätt att ansöka via e-kanalen

Stöd till forskning och teknikutveckling är viktigt för att driva på arbetet med utvecklingen av det svenska energisystemet och skapa tillväxt i Sverige.

Energimyndigheten finansierar grundläggande och tillämpad forskning, utvecklings- och demonstrationsverksamhet samt kommersialisering som stämmer överens med intentionerna i det energipolitiska programmet.

Program

En stor del av den FoU-verksamhet som myndigheten finansierar bedrivs i olika program. Programbunden forsknings- och utvecklingsverksamhet följer särskilda regler som är unika för varje program. Programbeskrivning för varje program finns under respektive temaområde.

Stöd delas ut löpande under året till enskilda projekt, medfinansiering av EU-projekt samt till planeringsbidrag för ansökan till EU:s sjunde ramprogram och Intelligent energi – Europa 2. För det senare av bidragen finns kompletterande riktlinjer och en policy för finansiellt stöd framtagen.

Sök stöd elektroniskt via e-kanalen

E-kanalen är en tjänst som gör det snabbt och enkelt för dig att göra din ansökan direkt på webben. Där kan du också följa ditt ärende samt skicka in dina läges- och slutrapporter. 

Mer information om vad som behövs för att kunna göra en elektronisk ansökan hittar du i e-kanalen.
 
 

Energimyndigheten 016-544 20 00
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 833 26 Strömsund

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.