dcsimg

Din elräkning och nätavgift

Tycker du att din elräkning är svår att förstå? Funderar du på att byta elhandlare? Vad är skillnaden mellan elhandlare och nätföretag?

Energimarknadsinspektionen arbetar med frågor som rör dina kontakter med elhandlare och nätföretag och de informerar om konsumenternas möjligheter att agera på exempelvis elmarknaden.

Inspektionen utövar också tillsyn över elnätföretagens nätpriser och deras skyldigheter kring mätning, rapportering och leverantörsbyten. De arbetar med elkvalitet och leveranssäkerhet i naturgas- och elnäten samt för att hushållskunder och små och medelstora företag ska ha goda förutsättningar på elmarknaden.

Mer information om såväl din relation med elhandlare och elnätsföretag som energimarknaderna och inspektionens arbete hittar du på www.energimarknadsinspektionen.se.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå för dig som el- och gaskonsument. Energimarknadsbyrån hjälper och vägleder dig i olika frågor rörande el- och gasmarknaden, helt utan avgift.

Läs mer på energimarknadsbyran.se.

Energimarknadsbyrån informerar bland annat om vilka lagar och regler som finns och hur dessa normalt tillämpas av företagen i el- och gasbranschen. Energimarknadsbyrån kontaktar du när du vill veta hur el- och gasbranschen fungerar i frågor som rör avtalsformer och priser, jämförelser av olika priser hos el- och gashandelsföretagen och byte av el- och gashandlare.

Du kan också få hjälp med att förstå begrepp som förekommer på el- och gasräkningen, på näträkningen, i avtal om el- och gasleverans och i el- och gashandelsföretagen marknadsföring.

Kontakta även energimarknadsbyrån om du har en fråga eller klagomål på din faktura eller annat som rör dig som kund. Om du inte kommer överens med företaget, eller om du känner dig osäker på om du fått ett korrekt besked, kan byrån ge din information och vägledning om du behöver gå vidare.

Köpguide för elpriser

Genom att jämföra olika elhandelsföretags priser och villkor kan du göra ett aktivt val av elhandelsföretag och få ett betydligt bättre elpris.

I Energimarknadsinspektionens Elpriskollen kan du jämföra elpriserna.
Länk till Elpriskollen

Elcertifikat

Alla elleverantörer ska inkludera elcertifikatpriset i nya elprisavtal.  

Läs mer om elcertifikat

Bild: Stock.XCHNG

Energimyndigheten 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.