dcsimg

Jord-, sjö- och grundvattenvärme

Jord-, sjö- och grundvattenpumpar fungerar i princip likadant som en bergvärmepump. Det som skiljer är var pumparna hämtar värmen ifrån.

Hus med jordvärmepump i genomskärning


Här ser du ett hus i genomskärning. Huset värms upp med en jordvärmepump som även producerar varmvatten. Värmen hämtas från slingan som ligger nergrävd i jorden. Bild: Bo Reimerdahl. 

Jordvärmepumpen har en slang med en cirkulerande vätska som är nergrävd i marken. Slingorna ligger på 0,9–1,5 meters djup och avståndet mellan dem ska vara mer än 1,5 m. Den bästa jorden för jordvärme är lätt- eller mellanlera jord. Har du en stor tomt som du kan tänka dig att gräva upp eller till exempel betesmark som gränsar till huset passar jordvärme utmärkt. Åkermark som plöjs och bearbetas regelbundet är däremot olämpligt. Även stenbunden mark kan vara besvärlig att gräva i och kan innebära kostnader för material att återfylla. 

Förebygg skador

För att minska risken för skador på slangen kan du märka upp den med plastband på ungefär halva djupet. Rita in jordvärmeslangen på en karta. Märk även ut eventuella skarvar. Då vet du var slangen ligger om du ska göra andra omfattande grävningar i samma område i framtiden.

Sjövattenvärmepumpen hämtar värme från sjö- eller havsvatten med hjälp av en slang som läggs på sjöbotten eller i bottenslammet. Slangen tyngs ner med sänken för att den inte ska flyta upp. Sätt upp en skylt med ”Ankring förbjuden” för att minska risken för skador på slangen.

Grundvattenvärmepumpen hämtar värmen ur vatten från en grundvattenbrunn. Vattnet tas upp, kyls och återinfiltreras till marken genom exempelvis ett annat brunnshål. Denna typ av installationer är numera ganska sällsynt, eftersom det innebär ett ingrepp i grundvattnet.

Tillstånd krävs

För att få installera jord-, grundvatten- eller sjövärme måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas. 

Sårbar vid elavbrott

Värmepumpen är ett bra val för uppvärmning av ditt hus, det är effektivt och underhållsfritt. Tänk dock på att värmepumpen gör dig beroende av el, vilket gör dig sårbar om du skulle drabbas av ett längre elavbrott.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ett elavbrott under rubriken När det blir elavbrott. Där kan du även se hur fort olika typer av hus blir utkylda vid ett elavbrott.  

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.