dcsimg

Luftvärme

Det finns tre typer av värmepumpar som tar tillvara värmen från utomhusluft eller förbrukad ventilationsluft (frånluft): uteluftvärmepumpar eller luft-vattenvärmepumpar, komfort- eller luft-luftvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

Hur mycket energi du kan spara med en värmepump beror på många faktorer, bland annat var i landet du bor, ditt hus, hushållets storlek och hur mycket varmvatten som förbrukas. Den installatör du anlitar kan hjälpa dig att göra en kalkyl som visar hur mycket just du kommer att spara.

Luft-vattenvärmepumpar och luft-luftvärmepumpar har några saker gemensamt. Båda hämtar värmen från uteluften, vilket påverkar deras verkningsgrad respektive värmefaktor när det blir kallare ute.

Luftvattenvärmepump

 

Hus i genomskärning med värmepump

 

Luftvattenvärmepumpen utvinner värme ur uteluften och överför värmen till husets vattenburna värmesystem. Värmepumpen värmer även husets varmvatten. Bild: Bo Reinerdahl.

Luftvattenvärmepumpen ger mindre värme ju kallare det är och  kan kräva tillsatsvärme redan vid en utetemperatur på 0 grader. Därför passar luft-vattenvärmepumpen bäst i mellan- och Sydsverige. Tillsatsvärmen består oftast av en elpatron som finns monterad i värmepumpen som standard.

Luftvattenvärmepumpen kan mer än halvera dina kostnader för värme och varmvatten.

Energimyndighetens Testlab testar löpande nya uteluftvärmepumpar, du kan läsa testresultaten via länken uppe till höger.

Komfortvärmepumpen/luftluftvärmepump

 

 

Hus i genomskärning med luftluftvärmepump


Luftluftvärmepumpen utvinner värme ur uteluften. Innedelen har placerats centralt i huset för att varmluften ska kunna distribueras på ett bra sätt. Bild: Bo Reinerdahl.

Ett hus med öppen planlösning lämpar sig bäst för installation av luftluftvärmepump eftersom den bygger på att den uppvärmda luften behöver cirkulera. Den här typen av värmepump är ett komplement till annan uppvärmning och besparingen är mycket beroende av hur väl värmen kan sprida sig i huset. Generellt beräknas att luftluftvärmepumpen kan ge en besparing på 30 till 50 procent, beroende på hur öppen planlösningen är.

Innan du skaffar en luftluftvärmepump är det viktigt att du ser till att husets befintliga värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar bra. På så sätt blir besparingen högre eftersom värmen tas tillvara. Det befintliga värmesystemet ska slå på först när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen.

Energimyndighetens Testlab testar löpande nya luft-luftvärmepumpar, du kan läsa testresultaten via länken uppe till höger.

Frånluftsvärmepump

 

Hus i genomskärning med frånluftsvärmepump

1. Uteluft kommer in i huset via uteluftsdon. 2. Luften passerar genom dörröppningar till rum med frånluftsdon (kök, badrum, tvättrum). 3. Frånluftsdonen (ventiler) sitter i taket på rummen och är kopplade till kanaler som leder till pumpen. 4. Köksfläkten har en egen kanal med eget utsug via skorsten. 5. Frånluftsvärmepumpen är ofta ihopbyggd med en elpanna. 6. Tappvarmvatten till tvätt och disk. 7. Varmatten ut till radiator. 8. Returvatten (värmen är avgiven till rummet) in. 9. Från pannan ut från huset går luft som är ca 4 grader. Bild: Bo Reinerdahl.

Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från ventilationssystemets frånluft, det vill säga den ventilationsluft som ska lämna huset. För denna typ av värmepump krävs det att huset har ett mekaniskt ventilationssystem. Frånluftsvärmepumpen kan anslutas till värmesystemet och/eller användas för varmvattenberedning.

Läs mer om frånluftsventilation här.

Luftvärmepumparnas verkningsgrad/värmefaktor

Eftersom värmepumpen hämtar värmen ur utomhusluften varierar verkningsgraden med utomhustemperaturen. Värmefaktorn COP är ett mått på värmepumpens verkningsgrad. (Förkortningen COP står för Coefficient of Performance.) Ju högre värmefaktor desto bättre. Den visar hur mycket värmepumpen ger i förhållande till den el den förbrukar för sin drift. Värmefaktorn är lägre när det är kallt ute. Vid riktigt låga temperaturer stannar pumpen.

Avfrostning

Luftvattenvärmepumpar och luftluftvärmepumpar kan avfrosta stora mängder vatten på ett år. Led bort eller samla upp avfrostningsvattnet så att det inte bildas isgata eller så att växtligheten i trädgården förstörs.

Rengöring och filterbyte

Rengör din värmepump och byt filter enligt tillverkarens rekommendationer. Filtren skyddar värmepumpen från smuts, förlänger livslängden och förbättrar värmefaktorn. I luft-luftvärmepumpar finns också filter inomhus som filtrerar den varma luft som blåses ut.

Störande buller

I luftvärmepumpens utedel finns en fläkt som kan ge upphov till störande ljud. Om ljudet upplevs som störande beror på ljudstyrkan och på ljudets karaktär, men även på lokala förhållanden. Ofta kan du få reda på vilken ljudstyrka som fläkten avger innan du köper den. Be installatören/återförsäljaren att få lyssna på värmepumpen, gärna på plats hos någon av deras kunder.

Tänk också på vart du placerar utedelen, eftersom ljudnivån utomhus kan nå upp till 70 decibel. Sätt den inte under sovrumsfönstret, eller nära grannens sovrumsfönster, eller precis vid uteplatsen. Den kan annars störa både dig och dina grannar. Ljudstyrkan mäts i decibel, I sovrumsmiljöer ska ljudnivån helst ligga under 35 decibel, ett vanligt samtal är 50-60 decibel. Hur ett ljud uppfattas är också beroende av ljudnivån från miljön runtomkring. Resonera gärna med kommunens miljökontor om lämplig placering.

Sårbar vid elavbrott

Luftvärmepumpen är ett bra val för uppvärmning av ditt hus, det är effektivt och underhållsfritt. Tänk dock på att värmepumpen gör dig beroende av el, vilket gör dig sårbar om du skulle drabbas av ett längre elavbrott.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ett elavbrott under rubriken När det blir elavbrott. Där kan du även se hur fort olika typer av hus blir utkylda vid ett elavbrott.

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.