dcsimg

Energiutblick - Energimyndighetens energikonferens

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem är temat för Energiutblick 2014. Vi skapar nu en konferens för att beslutsfattare i energisverige ska få möjlighet till dialog om hur man ska kunna nå dit.

Som grundpelare att mötas kring arbetar vi med några olika ämnen:

  • samhällsutveckling - hållbara och smarta städer
  • producerande konsumenter
  • hållbart ledarskap

På Stockholm Waterfront Conference Centre, den 13-14 maj 2014, kommer vi också erbjuda tydliga, roliga och effektiva sätt att mötas runt dessa frågor.

- Till Energiutblick 2014 satsar vi på kvalitet och jobbar mycket med formen för våra presentationer, säger projektledaren Katarina Bruno. Vi vill öka möjligheten till dialog mellan besökare och talare. Programmet kommer att innehålla mycket färre sessioner och konstrueras så man inte behöver välja bort så mycket.

Nyheter och pressmeddelanden

Här kan du läsa de nyheter och pressmeddelanden som är publicerade.

 

Energiutblick 016-544 2000
Dela med andra:

 

   

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 833 26 Strömsund

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.