dcsimg

Energiutblick - Energimyndighetens energikonferens

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem var temat för Energiutblick 2014. Vi skapade en konferens för att beslutsfattare i energisverige skulle få möjlighet till dialog om hur man ska kunna nå dit.

Som grundpelare att mötas kring hade vi några olika ämnen:

  • samhällsutveckling - hållbara och smarta städer
  • producerande konsumenter
  • hållbart ledarskap

Nyheter och pressmeddelanden

Här kan du läsa de nyheter och pressmeddelanden som är publicerade. 

Energiutblick 016-544 20 00
Dela med andra:

   
Ladda ner
 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.