dcsimg

Övergripande rapporter

Förutom den mer specifika statistiken så finns det även ett antal övergripande rapporter. Dessa rapporter bygger på Sveriges officiella statistik (SOS) men är inga egna produkter i SOS-serien.

Rapporter

Energimyndigheten gör vartannat år långsiktiga energiscenarier som underlag till Sveriges klimatrapportering. Tidigare har rapporterna över energisystemets utveckling på lång sikt haft namnet Långsiktsprognos. Eftersom dessa scenarier inte är en regelrätt prognos utan en konsekvensanalys har Energimyndigheten från 2014 valt att byta namn på rapporten. Rapporten Scenarier över Sveriges energisystem hittar du här.

Energiläget och Energiläget i siffror

Med publikationen Energiläget och statistiksamlingen Energiläget i siffror vill Energimyndigheten ge en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. De figurer som finns i Energiläget finns separat i pdf-format i Energilägets figursamling.

Energiläget innehåller information om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader liksom aktuell energi- och klimatpolitik.

Läs mer om Energiläget och ladda ner publikationen här.

 

Prognoser

Varje år, i mars och augusti, tar Energimyndigheten fram en kortsiktsprognos som tittar på hur energiförsörjningen i Sverige kan se ut 1-2 år framåt i tiden.

Kortsiktsprognosen för hösten 2015 finns att ladda ner här.

Kortsiktsprognosen i siffror hösten 2015 (Excel-format) finns att ladda ner här.
 

Indikatorer

Sverige har ett antal energipolitiska mål uppsatta och för att underlätta uppföljningen av dem tar Energimyndigheten fram ett antal indikatorer varje år. Nedan hittar du publikationen Energiindikatorer 2014 med temat trygg energiförsörjning samt en sifferdel i excel-format.

Här hittar du Energiindikatorer 2015.
Här hittar du Energiindikatorer i siffror 2015 (excel).
För att du lättare ska hitta bland våra indikatorer finns Guide till indikatorer.


Alla våra publikationer finns i vår webbshop. Där hittar du även tidigare utgåvor av bland annat ovanstående publikationer.

 

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.