Ackumulatortanken med högst stilleståndsförluster förlorar 77 procent mer värme än den med lägst. Testet visar att tillverkarna behöver satsa på att minska förlusterna för att klara kommande krav på ekodesign och energimärkning.

Energimyndigheten har testat fem ackumulatortankar och mätt deras effektivitet och tomgångsförluster. Tankarna kan anslutas till solvärme, värmepump och/eller pelletspanna. Ackumulatortankarna kan även producera varmt vatten till kranar och duschar då de har en inbyggd varmvattenslinga eller förrådsberedare. Alla tankar har också en elpatron.

I testet har vi mätt ackumulatortankarnas effektivitet i form av stilleståndsförluster. Ju lägre förluster desto bättre behåller ackumulatorn värmen på vattnet.

Stilleståndsförluster - hjälper dig jämföra tankarna med varandra

Ackumulatortanken med högst stilleståndsförluster i detta test förlorar 77 procent mer värme än den med lägst. Genom att mäta stilleståndsförlusterna kan man enkelt jämföra olika ackumulatortankar med varandra eftersom i den delen av testet är temperaturen den samma, 55-grader, i alla tankarna. Sedan mäter man hur mycket av värme som går förlorad när vattnet lagras i tanken. Förlusterna mäts i watt. På detta sätt får man fram ackumulatortankarnas termosfunktion. För att få låga stilleståndsförluster behöver ackumulatortanken vara väl isolerad, även vid anslutningarna.

Energimärkning och krav på högsta tillåtna stilleståndsförluster

Från hösten 2015 får ackumulatortankar obligatorisk energimärkning på skalan A till G,där A är effektivast, och pilar från grönt till rött. Dessutom ska det då finnas information i bruksanvisningar och på webbplatser om ackumulatortankarnas stilleståndsförluster med mera.

Från 2017 får ackumulatortankar ekodesignkrav på högsta tillåtna stilleståndsförluster och samtidigt uppdateras energimärkningen, då A+ blir effektivast.

Skulle de testade ackumulatortankarna redan vara energimärkta får tanken med lägst förluster energiklass C och övriga klass D eller E. Testet visar att tillverkarna behöver minska förlusterna för att klara kommande ekodesignkrav. Det är bara en av de testade ackumulatortankarna som redan nu klarar kommande ekodesignkrav på stilleståndsförluster.

Tomgångsförluster visar vanlig användning

En annan viktig egenskap är tomgångsförlusterna, som motsvarar vanlig användning. Då värms vattnet i tanken till den fabriksinställda temperaturen på termostaten. Det betyder att ackumulatortankarna får olika temperatur, beroende på fabrikat. Tanken med högst tomgångsförluster i testet förlorade 26 procent mer värme än den med lägst.

Balansgång mellan tillgång på varmt vatten och låga förluster

Temperaturen är alltid en avvägning mellan bra tillgång på varmt vatten och låga förluster. Ju högre temperaturen är i tanken, desto mer varmvatten kan du få, men samtidigt ökar tomgångsförlusterna. Termostatinställningen i de testade tankarna är som högst 85-grader och som lägst 55- grader. Tankar med låga stilleståndsförluster kan ha höga tomgångsförluster, beroende på termostatinställningen som tillverkaren valt.

Ju varmare vatten, desto mer 40-gradigt vatten kan du få ut. Mängden 40-gradigt vatten varierar från 191 liter till 470 liter för de testade tankarna.

En ackumulatortank ökar flexibiliteten och valfriheten

Med en ackumulatortank för du större valfrihet och ett flexiblare och effektivare uppvärmningssystem då du kan kombinera olika alternativ som pellets, sol, och värmepump och koppla dem till en och samma tank. Volymen för de testade tankarna ligger mellan 500 och 600 liter, vilket betyder att de ofta är för små att kopplas till en vedpanna där tillverkaren vanligtvis rekommenderar 1000- 2 000 liter. Eldar du med ved måste du köpa en större tank, eller koppla ihop flera mindre tankar med varandra.

Isolering , effekt på elpatron, mått och vikt

Av tabellen framgår även ackumulatortankarnas isoleringsmaterial och hur tjock isoleringen är, samt effekten på elpatronen som ackumulatortankarna testats med. Mått, vikt och pris för ackumulatortank med elpatron visas också. Tänk på att priserna varierar och att kostnad för installation tillkommer.

Jämför offerter från tre installatörer

Ackumulatortankarna går ofta att anpassa efter dina egna önskemål och behov, med olika anslutningar och olika storlekar på elpatron. Ta in offerter från minst tre certifierade installatörer och jämför priser och övriga villkor.

Första testet med ny provningsmetod

Testet är det första i sitt slag där vi använt den nya internationella provningsmetoden som finns föreslagen för kommande ekodesignkrav och energimärkning av ackumulatortankar. En bra provningsmetod behövs för att främja en sund produktutveckling. Ackumulatortankar kommer, tillsammans med varmvattenberedare, att få effektivitetskrav enligt ekodesign och obligatorisk energimärkning från och med 26 september 2015.

Stilleståndsförluster har mätts enligt provningsmetod EN 12977-3 och tomgångsförluster har mätts enligt provningsmetod EN 16147:2011

Välj Tillverkare/importör Modell Volym Stilleståndsförluster
Stocksbro Dalatanken 500-3i 500  liter 152  W
CTC Ecozenith C530 540  liter 170  W
SolTech Therm 600 600  liter 96  W
Strömnäspannan TS 500/120 500  liter 165  W
Nibe VVM500 500  liter 137  W
Markera alla
Avmarkera alla

Ackumulatortanken beskrivs ofta som uppvärmningssystemets hjärta, det symboliserar hur viktig den är.

Ackumulatortanken ökar din bekvämlighet eftersom du inte behöver elda lika ofta, samtidigt som du får ett effektivare uppvärmningssystem med lägre utsläpp till miljön och större flexibilitet om du väljer en ackumulatortank med flera anslutningar.

Ackumulatortanken kan liknas vid en stor termos där värmen lagras till den behövs. Ackumulatortankar kan anslutas till solvärme, värmepump, vattenmantlad kamin, vedpanna och/eller pelletspanna. Ackumulatortank används ofta för att kunna spara värme från det att den produceras till att den behöver användas.

Välj volym beroende på användning

Ackumulatortankens storlek beror på hur den används, både för uppvärmning och värme till vattnet i kranar och duschar och vilken uppvärmning du har. Mindre ackumulatortankar, på runt 500 liter, passar för solvärme eller pellets medan större tankar på 1000- 2 000 liter ofta rekommenderas av tillverkare av vedpannor.

Kommande krav på ekodesign och energimärkning

Från 26 september 2015 får ackumulatortankar obligatorisk energimärkning, där energiklass A är effektivast. Dessutom ska det då finnas information i bruksanvisningar och på webbplatser om ackumulatortankarnas stilleståndsförluster med mera.

Från 2017 får ackumulatortankar ekodesignkrav på högsta tillåtna stilleståndsförluster och samtidigt uppdateras energimärkningen, då A+ blir effektivast.

Information om legionella på Boverkets webbplats.