Äggkokningstest

Energimyndighetens test visar att det är energismart att koka ägg i en äggkokare. Kokar du ägg i kastrull så använd lock.

Det som gör äggkokaren så effektiv är att det behövs mindre vatten än i en kastrull. I en äggkokare behövs ungefär en deciliter vatten per kokning, medan det går åt ungefär sex deciliter för att koka ägg i en kastrull.

Energimyndighetens Testlab har jämfört att koka ägg i äggkokare med att koka ägg i kastrull, både på keramikhäll och på induktionshäll, med och utan lock på kastrullen.

Testresultatet visar att det är energismart att koka äggen i en äggkokare. Kokar man äggen i en kastrull är det viktigt att använda lock för att minska energianvändningen.

Målade påskägg

Foto: Mostphotos

Tre tips för att koka ägg

  • Det mest energismarta sättet är att koka äggen i en effektiv äggkokare.
  • Kokar du äggen i kastrull med lock hålls värmen kvar och du sparar energi genom att du då kan sänka värmen.
  • Det går lika snabbt att koka äggen på en induktionshäll som i en äggkokare, men induktionshällen drar cirka 80 procent mer energi.

Tabell 1.

Tid Äggkokare 1 Äggkokare 2 Induktionshäll kastrull med lock Keramikhäll kastrull med lock Induktionshäll kastrull utan lock Keramikhäll kastrull utan lock
Uppkokning (15ºC-100ºC) - - 4 min 9 min 4 min 8 min
Hårdkokt ägg - - 8 min 5 min 12 min 9 min
Total koktid 15 min 12 min 12 min 14 min 16 min 17 min

Äggkokarens miljöpåverkan

Har du redan en äggkokare, använd den. Kokar du ägg ofta kan det vara praktiskt med en äggkokare, men det är ingen idé att köpa en äggkokare enbart för att spara energi. I jämförelsen ingår bara energianvändningen för att koka äggen, vi har inte tagit med energin eller andra resurser som krävs vid tillverkningen av äggkokaren. Det är en extra pryl i hemmet som ska skötas om och återvinnas, det kräver också energi. En äggkokare kostar runt 400 kronor.

Så här gick testet till

I testet användes kravmärkta svenska ägg i storleken 53 till 63 gram. Det var sex ägg per kokning. Testet startade med 15-gradigt vatten och äggen togs direkt från kylskåpet som höll fem grader. När äggen hade kokat upp sänktes värmen på hällen till hälften.

I äggkokarna tillagades äggen enligt tillverkares instruktioner i bruksanvisningen.

Testet var färdigt när äggen var hårdkokta, vilket tog mellan 12 och 17 minuter, beroende på tillagningssätt. Tiden är den totala tiden inklusive uppkokningen av vatten, se tabell 1.