Ur energisynpunkt är centraldammsugare och dammsugare lika effektiva. När du
jämför centraldammsugare så titta på dammupptagningen och fastna inte på motoreffekten eftersom en hög effekt på motorn inte är det samma som bra dammupptagning.

Ur energisynpunkt är centraldammsugare och dammsugare lika effektiva. När du jämför centraldammsugare så titta på dammupptagningen och fastna inte på motoreffekten eftersom en hög effekt på motorn inte automatiskt är det samma som att dammsugaren tar bort mycket damm.

Centraldammsugaren monteras in i huset och allt damm samlas upp i en behållare som kan placeras i till exempel källaren eller i förrådet. Rören och sugdosorna, där du ansluter dammsugarslangen, monteras i eller på väggen. Strömbrytaren sitter antingen i sugdosan på väggen, eller i handtaget, vilket underlättar användningen. Räkna med att du behöver två till fyra sugdosor i ett normalstort hus. Vill du ha kortare slang behövs det fler dosor. Det är bra om det finns ett galler för sugdosorna så att inte föremål av misstag sugs in i rören och orsakar stopp.

En centraldammsugare väger mindre än en traditionell dammsugare, eftersom slangen är kopplad direkt i väggen, vilket kan vara en fördel när du till exempel dammsuger i trappor.

Jämför dammupptagningen

När du jämför centraldammsugare så titta på dammupptagninge, fastna inte på motoreffekten eftersom en stark motor inte automatiskt betyder att dammsugaren tar bort mycket damm.

Ljudeffektnivå

Från centraldammsugaren leds utblåsluften ut via en ventil i ytterväggen. Tänk på att placera utblåset så att inte du själv eller grannarna störs av buller. Har du grannar nära in på huset är det extra viktigt att jämföra bullret från utblåset innan du bestämmer dig. Den del som bullrar mest är centralenheten och den placeras ofta i till exempel källaren. Det ljud du hör mest av inne i huset är det som kommer från munstycket och det betyder att bullernivån från centraldammsugare ofta är lägre jämfört med traditionella dammsugare.

Partikelutsläpp

En del centraldammsugare blåser ut stora mängder partiklar via ventilen i ytterväggen. Undvik därför att placera utblåset nära husets friskluftsintag. Det finns även modeller som har utblåset direkt från centralenheten och de kan användas även i lägenheter. Det finns centraldammsugare som har så effektiva filter att utblåsluften innehåller färre dammpartiklar än vad som annars normalt finns i inomhusluften. Kopplade eller limmade rör Rören till centraldammsugaren, som oftast är gjorda av hård plast, ska på vissa modeller kopplas och på andra limmas ihop. Ett kopplat rörsystem är lättare att ta ner och bygga upp igen om du skulle vilja flytta centraldammsugaren.

Kontrollera vad som ingår i priset

När du jämför priset är det viktigt att du kontrollerar hur många meter rör och hur många sugdosor som ingår. Slangen är normalt cirka 10 meter lång och det är bra om det finns ett utrymme att förvara den i när du inte dammsuger. Beroende på planlösningen i ditt hus kan du behöva komplettera det startpaket som tillverkarna oftast erbjuder.