Här finns testresultat för 29 centraldammsugare från åren 2011, 2008 och 2007. Det betyder att testen nästan täcker alla tillverkare och importörer på den svenska marknaden.

Testet omfattar bland annat:

  • Motoreffekt
  • Dammupptagning på golv och matta
  • Partikelutsläpp
  • Buller
  • Hanterbarhet

Tillbaka
Produktbild
Högupplöst bild
CanVac Q Cyklon DL
Testad
Den månad och det år som testet publicerats.
Augusti 2008
Pris (med moms)
Priset för ett startpaket med centralenhet, slang, rör och munstycke. Hur mycket som ingår i startpaketet varierar mellan olika modeller. Ibland ingår en strömbrytare i handtaget, eller så finns den att köpa som extra tillval. Läs mer under "Övrigt". Behöver du hjälp med installationen kostar det mer. Priset är med moms och har lämnats av tillverkarna.
6 947  kr
Motoreffekt
Tillverkarens uppgift om dammsugarens maximala effekt och den maximala effekten som mäts upp vid provningen. Det är inte självklart att dammsugaren suger upp damm mer effektivt för att motorn är stark.
Uppgiven: 1 550 W Uppmätt: 1 448 W
Sugeffekt
Uppmätt i watt. Sugeffekten talar om hur vakuum och luftflöde samverkar. Ett bra luft flöde och högt vakuum ger en hög sugeffekt. För hög dammupptagning krävs även ett bra utformat munstycke.
207 W
Dammupptagning (betyg 1-5)
Mätt på standardiserad matta och på hårt golb samt på hårt golv med springa. På matta har dammupptagningen mätts med olika mycket damm i påsen, med tom påse, med 100 gram och 400 gram, men betyget blev det samma.
Matta: 4 Hårt golv: 5 Hårt golv med springa: 5
Ljudeffektnivå
Mäts i decibel dB(A) och beskriver det ljud som produkten avger, vilket gör det lätt att jämföra olika modeller. Munstycket är det du hör mest av när du dammsuger, medan utblåset kan störa grannarna. Beroende på var du installerar centralenheten har ljudet mer eller mindre betydelse. En höjning med 10 dB(A) uppfattas som en fördubbling. Inte bara antal decibel, utan även ljudets karaktär har betydelse för om det upplevs som störande eller inte.
Munstycke: 71 dB(A) Utblås: 66 dB(A) Centralenhet: 74 dB(A)
Hanterbarhet (betyg 1-5)
Har bedömts enligt standardiserad metod. Bedömningen omfattar till exempel friktionen mellan munstycke och golv, hantering av slang, anslutning till sugdosa och munstycke, reglering av teleskoprör, byte av dammpåse/filter. I kommentarerna redovisas också särskilt starka och svaga sidor hos respektive dammsugare.
3-4
Hanterbarhet (kommentarer)
Fördelar och nackdelar med centraldammsugarens hanterbarhet.
+ Låg friktion mellan munstycke och matta. + Har strömbrytare i handtag som standard. - Friktionskoppling för slang, rör och munstycke.
Partikelutsläpp

Anger dammsugarens förmåga att filtrera utblåsluften från maskinen och mäts i mg per kubikmeter. Skalan går från mycket låga till mycket höga, där låga motsvarar mängden partiklar som normalt finns i inomhusluften. De flesta centraldammsugarna släpper ut partiklarna utanför huset, men det finns modeller som släpper ut dem inomhus, som en vanlig dammsugare.

Mycket låga
Arbetsvikt
Vikten för teleskoprör och munstycke samt vikten för slangen.
Munstycke plus rör: 1,0 kg Slang: 2,4 kg
IP-klassad
Det finns inga krav på att centraldammsugare måste vara klassade, men beroende på var centralenheten ska installeras finns olika IP-klasser. Märkningen visas ibland som en droppsymbol. Tala om för säljaren var centraldammsugaren ska installeras, så att du får en modell i rätt klass. Kontroll av IP-klass ingår inte i detta test utan är baserat på tillverkarens egen uppgift.
Ja
Dammpåse
Originalpåsar eller de påsar tillverkaren rekommenderar. Några av de testade modellerna har inga påsar, utan dammet samlas upp i en behållare som måste tömmas.
23 liter 300 kr/5 påsar
Filter
Motorfilter eller utblåsfilter för centralenheten. Centraldammsugare kan ha olika sorters filter som renar utblåsluften, vissa behöver bytas ibland. Jämför även partikelutsläpp.
Självrensande filter.
Centralenhetens mått
De flesta testade centraldammsugarna har runda centralenheter. Mät utrymmet där centralenheten ska monteras så att du vet att den får plats.
89 x 28 cm
Övrigt
Här framgår det vad som ingår i ett startpaket och om rören är kopplade eller limmade. Ett kopplat rörsystem kan du montera ner och flytta.
Startpaket med 11 meter rör, 2 sugdosor och 9 meter slang. Limmat rörsystem.

Tabellguide

Modell
Tillverkarens modellbeteckning på den testade modellen.

Testad
Den månad och det år som testet publicerats.

Pris (med moms)
Priset för ett startpaket med centralenhet, slang, rör och munstycke. Hur mycket som ingår i startpaketet varierar mellan olika modeller. Ibland ingår en strömbrytare i handtaget, eller så finns den att köpa som extra tillval. Läs mer under "Övrigt". Behöver du hjälp med installationen kostar det mer. Priset är med moms och har lämnats av tillverkarna.

Motoreffekt
Tillverkarens uppgift om dammsugarens maximala effekt och den maximala effekten som mäts upp vid provningen. Det är inte självklart att dammsugaren suger upp damm mer effektivt för att motorn är stark.

Sugeffekt
Uppmätt i watt. Sugeffekten talar om hur vakuum och luftflöde samverkar. Ett bra luft flöde och högt vakuum ger en hög sugeffekt. För hög dammupptagning krävs även ett bra utformat munstycke.

Dammupptagning (betyg 1-5)
Mätt på standardiserad matta och på hårt golb samt på hårt golv med springa. På matta har dammupptagningen mätts med olika mycket damm i påsen, med tom påse, med 100 gram och 400 gram, men betyget blev det samma.

Ljudeffektnivå
Mäts i decibel dB(A) och beskriver det ljud som produkten avger, vilket gör det lätt att jämföra olika modeller. Munstycket är det du hör mest av när du dammsuger, medan utblåset kan störa grannarna. Beroende på var du installerar centralenheten har ljudet mer eller mindre betydelse. En höjning med 10 dB(A) uppfattas som en fördubbling. Inte bara antal decibel, utan även ljudets karaktär har betydelse för om det upplevs som störande eller inte.

Hanterbarhet (betyg 1-5)
Har bedömts enligt standardiserad metod. Bedömningen omfattar till exempel friktionen mellan munstycke och golv, hantering av slang, anslutning till sugdosa och munstycke, reglering av teleskoprör, byte av dammpåse/filter. I kommentarerna redovisas också särskilt starka och svaga sidor hos respektive dammsugare.

Hanterbarhet (kommentarer)
Fördelar och nackdelar med centraldammsugarens hanterbarhet.

Partikelutsläpp

Anger dammsugarens förmåga att filtrera utblåsluften från maskinen och mäts i mg per kubikmeter. Skalan går från mycket låga till mycket höga, där låga motsvarar mängden partiklar som normalt finns i inomhusluften. De flesta centraldammsugarna släpper ut partiklarna utanför huset, men det finns modeller som släpper ut dem inomhus, som en vanlig dammsugare.

Arbetsvikt
Vikten för teleskoprör och munstycke samt vikten för slangen.

IP-klassad
Det finns inga krav på att centraldammsugare måste vara klassade, men beroende på var centralenheten ska installeras finns olika IP-klasser. Märkningen visas ibland som en droppsymbol. Tala om för säljaren var centraldammsugaren ska installeras, så att du får en modell i rätt klass. Kontroll av IP-klass ingår inte i detta test utan är baserat på tillverkarens egen uppgift.

Dammpåse
Originalpåsar eller de påsar tillverkaren rekommenderar. Några av de testade modellerna har inga påsar, utan dammet samlas upp i en behållare som måste tömmas.

Filter
Motorfilter eller utblåsfilter för centralenheten. Centraldammsugare kan ha olika sorters filter som renar utblåsluften, vissa behöver bytas ibland. Jämför även partikelutsläpp.

Centralenhetens mått
De flesta testade centraldammsugarna har runda centralenheter. Mät utrymmet där centralenheten ska monteras så att du vet att den får plats.

Övrigt
Här framgår det vad som ingår i ett startpaket och om rören är kopplade eller limmade. Ett kopplat rörsystem kan du montera ner och flytta.

Ur energisynpunkt är centraldammsugare och dammsugare lika effektiva. När du
jämför centraldammsugare så titta på dammupptagningen och fastna inte på motoreffekten eftersom en hög effekt på motorn inte är det samma som bra dammupptagning.

Ur energisynpunkt är centraldammsugare och dammsugare lika effektiva. När du jämför centraldammsugare så titta på dammupptagningen och fastna inte på motoreffekten eftersom en hög effekt på motorn inte automatiskt är det samma som att dammsugaren tar bort mycket damm.

Centraldammsugaren monteras in i huset och allt damm samlas upp i en behållare som kan placeras i till exempel källaren eller i förrådet. Rören och sugdosorna, där du ansluter dammsugarslangen, monteras i eller på väggen. Strömbrytaren sitter antingen i sugdosan på väggen, eller i handtaget, vilket underlättar användningen. Räkna med att du behöver två till fyra sugdosor i ett normalstort hus. Vill du ha kortare slang behövs det fler dosor. Det är bra om det finns ett galler för sugdosorna så att inte föremål av misstag sugs in i rören och orsakar stopp.

En centraldammsugare väger mindre än en traditionell dammsugare, eftersom slangen är kopplad direkt i väggen, vilket kan vara en fördel när du till exempel dammsuger i trappor.

Jämför dammupptagningen

När du jämför centraldammsugare så titta på dammupptagninge, fastna inte på motoreffekten eftersom en stark motor inte automatiskt betyder att dammsugaren tar bort mycket damm.

Ljudeffektnivå

Från centraldammsugaren leds utblåsluften ut via en ventil i ytterväggen. Tänk på att placera utblåset så att inte du själv eller grannarna störs av buller. Har du grannar nära in på huset är det extra viktigt att jämföra bullret från utblåset innan du bestämmer dig. Den del som bullrar mest är centralenheten och den placeras ofta i till exempel källaren. Det ljud du hör mest av inne i huset är det som kommer från munstycket och det betyder att bullernivån från centraldammsugare ofta är lägre jämfört med traditionella dammsugare.

Partikelutsläpp

En del centraldammsugare blåser ut stora mängder partiklar via ventilen i ytterväggen. Undvik därför att placera utblåset nära husets friskluftsintag. Det finns även modeller som har utblåset direkt från centralenheten och de kan användas även i lägenheter. Det finns centraldammsugare som har så effektiva filter att utblåsluften innehåller färre dammpartiklar än vad som annars normalt finns i inomhusluften. Kopplade eller limmade rör Rören till centraldammsugaren, som oftast är gjorda av hård plast, ska på vissa modeller kopplas och på andra limmas ihop. Ett kopplat rörsystem är lättare att ta ner och bygga upp igen om du skulle vilja flytta centraldammsugaren.

Kontrollera vad som ingår i priset

När du jämför priset är det viktigt att du kontrollerar hur många meter rör och hur många sugdosor som ingår. Slangen är normalt cirka 10 meter lång och det är bra om det finns ett utrymme att förvara den i när du inte dammsuger. Beroende på planlösningen i ditt hus kan du behöva komplettera det startpaket som tillverkarna oftast erbjuder.