Test av populära ljuskällor för dekoration och mysbelysning inför skärpta lagkrav

Till lanseringen av den nya energimärkningen och skärpa ekodesignkrav har Energimyndighetens Testlab testat dekorationslampor som riskerar att inte klara de skärpa lagkraven från och med 1 september 2021. Nya ljuskällor som inte klarar kraven får inte längre sättas på EU-marknaden.

Dekorationslampor är populära och används på många ställen i hemmet, men även i andra miljöer som till exempel på caféer och i restauranger. Den här belysningen används ofta för att skapa en mysig atmosfär eller som en inredningsdetalj där designen och utseendet är i fokus.

Filamentslampor med lågt ljusflöde och ett varmt sken

Flera av ljuskällorna har så kallade LED-filament vilket betyder att det ser ut som att de har en glödtråd, som den gamla glödlampan. Dekorationslamporna blir allt mer lika armaturer, de har ofta stora glober och kan exempelvis ha rökfärgade glaskupor eller vara dekorerade med mosaik. De används till exempel i belysningsarmaturer utan skärm där ljuskällan är väl synlig. De flesta testade dekorationslamporna har ett relativt lågt ljusflöde, upp till 300 lumen, men det finns de som ger mer ljus. De flesta lamporna ger ett varmt, rödaktigt ljus, omkring 2 000 kelvin (K). Många av de testade dekorationslamporna hamnar längst ner på den nya energimärkningsskalan i klass G.

Tabell 1 Översikt över antal lampor.

Antal testade lampor Antal som ej omfattas av nya lagstiftningen Antal som omfattas av nya lagstiftningen
86 21 65

21 av de testade lamporna omfattas inte av den nya lagstiftningen, Det kan bero på att de har ett ljusflöde under 60 lumen eller att ljuset inte är vitt.

Tabell 2 Sammanfattande resultat för de 65 lampor som omfattas av nya lagstiftningen

Antal lampor med brister Antal lampor som klarar kraven Antal med uppmätt energiklass F Antal med uppmätt energiklass G
48 17 19 46

Skulle inte klara dagens skärpa krav på effektivitet och funktion

Testresultaten visar att 48 av de 65 ljuskällorna inte skulle klara dagens skärpta ekodesignkrav på effektivitet och flimmer. Resultatet var väntat då branschen signalerat att dekorationslampor riskerar att fasas ut från marknaden då de inte skulle klara de skärpta kraven.

Flimmermätning

I testet har ingått att mäta om lamporna flimrar. Det finns två kompletterande metoder för att mäta om en lampa flimrar. Den första metoden mäter ljusvariationen i lampan, som orsakas av korta spänningsändringar. Den här typen av flimmer kan du se med blotta ögat. Parametern som mäter detta förkortas Pst_LM och den engelska beteckningen är Short-term flicker indicator. Den andra metoden mäter om lampan flimrar med så hög frekvens att flimret syns först när lampan lyser på något som rör sig, till exempel ett snurrande hjul. Då kan det se ut som att hjulet snurrar baklänges. Parametern som mäter detta förkortas SVM efter den engelska beteckningen Stroboscopic Visibility Measure.

I tabell 3 finns en sammanfattning av de brister som testresultaten visat för de 65 lampor som omfattas av lagstiftningen. 17 lampor klarar de nya kraven medan det hos resterande 48 lampor har upptäckts en eller flera brister. Eftersom vissa lampor har flera brister blir den totala summan i tabell 3 större än 48. 

Tabell 3 Sammanfattning av brister hos de lampor som omfattas av lagstiftningen

Antal med för låg effektivitet (lumen/watt) Antal med lågt ljusflöde jämfört med märkning Antal med för mycket flimmer (Pst_LM) Antal med för hög stroboskopisk effekt (SVM)
37 5 1 18

Köptes innan de nya reglerna trädde i kraft

Ljuskällorna köptes innan den nya generationen energimärkning och de skärpta ekodesignkraven hade trätt i kraft 1 september 2021. De ljuskällor som redan finns ute i butikerna får fortsatt säljas medan nya produkter måste klara den nya lagstiftningens krav för att få sättas på EU:s gemensamma marknad. De ljuskällor som redan används i hemmen, på kaféer och restauranger och andra ställen får fortsatt användas tills de slutat fungera, då ska de lämnas till miljöstation. I testet har vi fokuserat på tekniska krav så som effektivitet, färgåtergivning och flimmer. Vi har inte kontrollerat alla informationskrav som också är en del av lagstiftningen.

Alla dekorationslampor omfattas inte av nya lagstiftningen

Ljuskällor med lägre ljusflöde än 60 lumen och färgat ljus ska inte vara energimärkta och har inga ekodesignkrav på effektivitet, flimmer och information om reparerbarhet med mera. Det finns dekorationslampor som har färgat ljus eller som ger så lite ljus att de inte omfattas av lagstiftningen. Dessa lampor kommer kunna säljas även i fortsättningen.