Med en enkel elmätare som kopplas direkt i eluttaget i väggen kan du få veta hur mycket el olika produkter i ditt hem drar. Energimyndigheten har testat sju elmätare för att se om de mäter rätt.

Ju högre effekt produkten har som du vill mäta på desto mer rätt visar de testade elmätarna, procentuellt sett. Ingen av elmätarna klarar att mäta riktigt låga effekter, under en watt (W) som är vanligt i standby. Alla testade elmätare klarar att mäta rätt effekt på LED-lampan och på mobilladdaren och sex av elmätarna klarar också att visa rätt effekt för tv:n.

Om du ska mäta på produkter som drar mellan 3 watt och 100 watt visar testet att det finns flera elmätare i olika prisklasser att välja bland. Elmätarna kostar från knappt hundra kronor upp till nästan 700 kronor.

Hur bra mäter elmätarna?

Testet visar hur noggrant elmätarna mäter olika effekter. För att efterlikna verklig användning har det i testet ingått att mäta effekten på en tv, en LED-lampa och på en mobilladdare. På tv:n har elmätarna också fått visa standby. Innan testet startade mätte vi upp dessa produkters effekt med avancerad och kontrollerad mätutrustning på Energimyndighetens Testlab. På så sätt veta vi hur mycket de olika produkterna faktiskt drar och har något att jämföra med.

Tv:n drar 60 watt och 0,17 watt i standby. LED-lampan drar 4,0 watt Mobilladdaren drar 5,95 watt.

Att mäta på LED-lampa, mobilladdare och tv

Alla testade elmätare klarar att mäta rätt effekt på LED-lampan och på mobilladdaren och sex av elmätarna klarar också att visa 60 watt för tv:n. Det är bara elmätaren Esic PM 498 som mäter upp tv:n till 50 watt. Det fortsatta testet visade att just denna elmätare har vissa problem med att mäta på produkter som har mer skenbar effekt vid effekter över 50 watt. Som framgår av tabellen klarar elmätaren alla andra effekter bra. Dessa produkter har valts ut eftersom de har olika effekter och är vanliga i våra hem.

Ingen av de testade elmätarna klarar att mäta låga effekter

Det är bra att känna till att ingen av de testade elmätarna klarar att visa riktigt låga effekter för tv:n som i standby drar 0,17 watt. Tre av elmätarna visar en högre effekt och tre visar att effekten är noll watt. Närmast kommer elmätaren Voltcraft Energy Logger 4 000 som visar att tv:n drar 0,1 watt i standby. Några tillverkare informerar om att elmätaren inte klarar lägre effekter än 2 watt eller 5 watt, men detta står i bruksanvisningen och inte på förpackningen, vilket betyder att du redan köpt elmätaren och öppnat förpackningen när du får den viktiga informationen.

De flesta elmätarna klarar att mäta 3 watt eller mer

Fyra av de sju elmätarna klarar att mäta 2 watt. 3 watt klarar alla utom en och 5 watt klarar alla, även om det finns de elmätare som då visar 4 till 5 watt på displayen. 10 watt klarar alla elmätarna också, men elmätaren Velleman NETBSEM3 visar konsekvent en watt för mycket upp till 100 watt. Cotech EMT707CTL visar 11 watt istället för 10 watt, men från 20 watt och upp till 100 watt visar den hela tiden en watt för lite. För de allra flesta som vill ha en snabb uppfattning om ungefär hur mycket olika produkter drar så räcker detta.

Mätning av högre effekter-500 watt

Ju högre effekt produkten har som du vill mäta på desto mer rätt visar de testade elmätarna, procentuellt sett. För 500 watt visar samtliga testade elmätare mindre, som mest skiljer det sex watt, men vid högre effekter är skillnaden inte lika betydelsefull som vid låga effekter. Elmätarna Cotech EMT707 CTL och Esic PM 498 visar båda 494 watt istället för 500 watt. Elmätarna Oregon Scientific ESMR600 och Brennenstuhl EM235 är de två elmätarna som kommer närmast, med 498 watt.

Alla klarar att skilja på skenbar och aktiv effekt

Samtliga elmätare i testet klarar av att skilja på aktiv och skenbar effekt, vilket är det som är relevant för att kunna mäta en produkts verkliga elanvändning. Aktiv effekt är den som kommer till nytta och som man betalar för på elräkningen och det är den effekt som visas i tabellen.

För halogenlampor, element och brödrostar till exempel är den skenbara och den aktiva effekten lika stor. För lågenergilampor och LED-lampor, samt alla elektroniska apparater i hemmet som tv, dator med mera, är den skenbara effekten större än den aktiva effekten, vilket beror på att elektroniken orsakar så kallade övertoner. Övertoner har annan frekvens än grundfrekvensen som är på 50 Hz. Om elmätarna i testet inte hade klarat detta hade de visa fel, mer än vad produkten drar.

Elmätaren använder själv en del el

Tänk på att även själva elmätaren drar en del el, bland annat eftersom den har display. Som minst drar de testade elmätarna 0,35 watt och som mest 1,49 watt. Lite förenklat kan man säga att ju fler funktioner elmätaren har desto högre effekt. Det betyder att det är en god idé att ta bort elmätaren från vägguttaget när du inte använder den.

Olika design och funktion

Elmätarna har lite olika utseende, men alla är lätta att flytta med sig och enkla att använda.

Elmätaren Brennenstuhhl ser ut som en vanlig grenkontakt, vilket betyder att du kan mäta upp till fem produkter samtidigt och se den sammanlagda effekten för dessa. Tre av elmätarna visar elanvändningen men en decimals noggrannhet, det är Rubricson KGS02-01, Brennenstuhl EM 235 och Voltcraft Energy Logger 4 000. På samtliga elmätare kan du själv lägga in ditt elpris och se resultatet i kronor.

Display och vidare bearbetning av data

Nästan alla elmätarna har en inbyggd display, men Oregon Scientific ESMR600 har en separat display som är trådlös vilket betyder att du kan följa din mätning på distans och även stänga av via displayen. Med elmätaren Voltcraft Energy Logger 4 000 kan du följa dina mätningar och exportera dem till din dator för vidare bearbetning i till exempel Excel.

Från watt till kilowattimmar

Elanvändningen mäts i kilowattimmar som dels beror på produktens effekt och dels på hur länge apparaten används eller står i standby. Elmätarna mäter produktens effekt för att kunna beräkna elanvändningen i kilowattimmar och kostnad per år.

Så här beräknas antal kilowattimmar

  • Effekt (W) x Tid i timmar (h) = Energi (Wh)
  • För att få kilowattimmar (kWh) dividera resultatet (Energi) med 1000

Dessa elmätare ska inte förväxlas med avancerade elmätare

Dessa enklare elmätare som testats ska inte förväxlas med de mer avancerade elmätare som ditt nätbolag och ditt elbolag använder för att kunna skicka elräkning till dig.

Välj utökad tabell för att se hela testet

Tabellen är uppbyggd i två nivåer för att ge en bättre överblick, vill du se alla testresultat så väljer du knappen Utökad tabell, längst upp i tabellhuvudet.

Testet är ett urval av alla de olika elmätare som finns på marknaden.

Av tabellen framgår det var Energimyndigheten har köpt elmätaren och vad den då kostade. Likadana elmätare kan finnas i andra butiker och priserna varierar.

Hur kan du få koll på din energianvändning?

Det är något som Sveriges 290 kommunala energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig med. De ger opartiska och kostnadsfria råd och vänder sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och organisationer. De svarar på frågor om allt från uppvärmning, till belysning och mycket mer.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare här, eller ring via kommunens växel.

Här hittar du energispartips.

Välj Tillverkare Modell Pris (med moms) Elmätarens egen förbrukning
Brennenstuhl EM 235 249  kr 0,35  W
Cotech EMT707CTL 99  kr 1,04  W
Esic PM 498 149  kr 0,73  W
Oregon Scientific ESMR600 699  kr 1,38  W
Rubicson KGS02-01 149  kr 0,36  W
Velleman NETBSEM3 140  kr 0,65  W
Voltcraft Energy Logger 4000 549  kr 1,49  W
Markera alla
Avmarkera alla

Ett kul sätt att få kännedom om sin elanvändning är att ta reda på hur mycket el olika produkter i hemmet använder.

Ett enkelt och bra hjälpmedel är att skaffa en elmätare som sätts in direkt i vägguttaget. Till elmätaren ansluter du sedan den produkt som du vill mäta elanvändningen för.

Dessa elmätare ska inte förväxlas med den som ditt nätbolag använder för att kunna skicka elräkning.