Ett kul sätt att få kännedom om sin elanvändning är att ta reda på hur mycket el olika produkter i hemmet använder. Det finns elmätare för olika användningsområden.


Installation av en av de testade smarta elmätarna. Foto: Energimyndigheten

Ett enkelt och bra hjälpmedel är att skaffa en elmätare som sätts in direkt i vägguttaget. Till elmätaren ansluter du sedan den produkt som du vill mäta elanvändningen för.

Läs mer om vårt test av enkla elmätare.

Det finns även lite mer avancerade elmätare som du kopplar till ditt elskåp utan att det krävs några ingrepp. Sedan kan du följa din elanvändning via en app i mobilen eller via en webbsida. På så sätt kan du följa och se den totala elanvändningen i ditt hem. Dessa elmätare kallas ofta för smarta elmätare.

Inte att förväxlas med nätbolagets egen elmätare

Elmätarna ska inte förväxlas med den elmätare som ditt nätbolag använder för att kunna skicka elräkning. Begreppet smarta elmätare används även för de mätare som nätbolagen installerar och som automatiskt överför data om hur mycket el du använder till elbolaget.

Att se elanvändningen och få återkoppling ökar medvetenheten

Forskning visar att synliggöra hur mycket el som används här och nu, eller över en längre tid, kan höja människors medvetenhet om sin egen elanvändning. Det uppskattas att beteendeförändringar kan minska elanvändningen med ungefär tio procent, men variationerna är stora. En elmätare kan synliggöra elanvändningen och bidra till att få till dessa beteendeförändringar, men att bara synliggöra elanvändningen räcker inte. Om man vill uppnå verkliga förändringar är det viktigt med dialog och återkoppling. Ställ upp mål och utmana dig själv! De flesta elmätarna har inte så mycket interaktion eller tävlingsmoment i sig, utan det krävs att man själv ställer upp mål och är en aktiv användare.

Elmätare ger mer direkt återkoppling jämfört med en elräkning

Med en elmätare får du en direkt återkoppling på din elanvändning, jämfört med en elräkning som kommer en gång i månaden, eller en gång i kvartalet.

Följ dina beteendemönster

Med en elmätare kan du direkt koppla variationer i elanvändningen till vardagliga sysslor som att laga mat, städa, tvätta, titta på tv. På så sätt kan du själv följa hur ditt beteende och dina vanor påverkar elanvändningen.

Kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun

Det räcker inte bara att mäta och veta, för att få en lägre elanvändning måste du göra konkreta förändringar. För tips och råd kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Han eller hon ger opartiska och kostnadsfria råd.

Tre typer av elmätare

Lite förenklat kan man dela in de enkla elmätarna i tre grupper. Vilken som är bäst beror på dina önskemål och behov. Det finns elmätare som du kan använda för att mäta på enstaka produkter och andra som mäter all elanvändning i hemmet. En tredje variant av elmätare kan både mäta all elanvändning, och samtidigt mäta och visa elanvändningen för några utvalda produkter i hemmet.

Elmätare har olika användningsområden

Vill du veta vad enstaka produkter drar så räcker det med en elmätare som kopplas in direkt i vägguttaget.Om du vill veta hela hushållselanvändningen så är det en smart elmätare du ska använda.Om du vill följa din totala elanvändning och elanvändningen på enskilda produkter är en kombinerad elmätare något för dig.

Elmätare direkt i väguttaget = plug-in

De enklaste elmätarna sätts in direkt i vägguttaget och sedan ansluter du den pryl eller de prylar du vill mäta elanvändningen på till elmätaren. Kan mäta elanvändningen på en eller flera produkter som är kopplade till samma eluttag. Enkla elmätare i väguttaget lämpar sig inte för att mäta standby eftersom de inte klarar av att mäta riktigt låga effekter, under en watt. Tillverkarna använder ofta den engelska beteckningen "plug-in" eller "smartplug" för dessa elmätare. En så kallad smartplug kan du ofta styra via mobilen.

Elmätare som kopplas till elskåpet

Lite mer avancerade elmätare kan du koppla till ditt elskåp. Då kan du följa din sammanlagda elanvändning via en app i mobilen eller via en webbsida. Dessa elmätare kallas ofta för smarta elmätare och förutsätter att de är kopplade till ett nätverk.

Elmätare kombinerad

Elmätare som kopplas till elskåpet och mäter den totala elanvändningen, men som samtidigt kan mäta elanvändningen på några utvalda enskilda produkter. Detta är en elmätare som kombinerar fördelarna med elmätare direkt i väguttaget och elmätare som mäter den sammalagda elanvändningen i elskåpet.

Tänk på detta när du ska koppla elmätaren till elskåpet

Ska du koppla elmätaren till elskåpet behöver du ha tillgång till ditt eget elskåp. Är elskåpet utomhus behöver du en kabel som räcker mellan huset och elskåpet, om inte det är så nära att ditt trådlösa nätverk har täckning. De trådlösa elmätarna har batterier, som kan frysa sönder om det blir för kallt.

Elmätaren har en sensor som sätts på den röda blinkande dioden i ditt elskåp som indikerar hur mycket el du använder. Den kallas för pulsdioden och den kan blinka till exempel 1000 gånger per kilowattimme eller 10 000 gånger per kilowattimme. Detta visas i elskåpet som Imp per kilowattimme, (Imp/kWh). Pulstalet i ditt elskåp är ingenting du kan påverka själv. Du behöver programmera elmätaren beroende på hur ofta den pulsdioden blinkar, Om du inte hittar pulstalet för din elmätare kan du kontakta ditt nätbolag och fråga.