Testlab har testat åtta modeller av FTX-aggregat. Testet visar att om du installerar ett FTX-system i ett tätt hus kan du göra en energibesparing på mellan 3 000 och 6 000 kWh per år. Mest energi går att spara in i norra Sverige.

Temperaturverkningsgrad

Provning av temperaturverkningsgraden har endast mätts vid luftflödet 45 liter per sekund, lämpligt för hus på 130 m². Tillverkarna anger ofta temperaturverkningsgrad, men i vårt test har också energibesparingen beräknats.

Energibesparing

Resultaten visar, med ett undantag, att skillnaden i energibesparing mellan de olika modellerna är liten. Däremot har installation och injustering av systemen större betydelse för hur stor energibesparingen blir.

För att FTX-ventilationen ska fungera optimalt måste huset vara tätt. Det kan skilja 2 200 kWh per år i energibesparing mellan ett tätt och otätt hus på 130 m², i Norrland, medan skillnaden är 1 400 kWh i Mellansverige. Energibesparingen är beräknad jämfört med hus som har frånluftsventilation. De äldre husen antas vara otätare än de nyare husen.

80-talsaggregat

Ett aggregat från 1980-talet kan vid ett flöde på 45 liter/sekund (130 m²) antas ha en temperaturverkningsgrad på 60 - 65 procent, samt en total eleffekt på 150 W. Om man istället installerar ett nytt FTX-aggregat och samtidigt tätar huset blir besparingen nästan lika stor som för ett nytt tätt hus. Ett av de testade aggregaten är endast marginellt bättre än aggregatet från 80-talet. De övriga provade aggregaten är avsevärt bättre än 80-talsaggregaten

Filter

Alla aggregaten utom ett har tilluftsfilter med klass 7, medan ett har klass 5. Tre av aggregaten har även klass 7 på frånluftsfiltret, medan tre har grovfilter med klass 3 och ett klass 4. För grovmaskiga frånluftsfilter ger nedsmutsade värmeväxlare, vilket gör att energieffektiviteten minskar.

Filterkostnaden varierar, vilket bland annat beror på kvaliteten och på hur ofta de behöver bytas. När du jämför pris på filter så titta också på hur många byten tillverkaren rekommenderar per år. Av tabellen framgår vilka filter FTX-aggregaten har testats med.

Ljudeffektnivå

I testet har också ingått att mäta ljudeffekten. Värdena visar hur mycket FTX–aggregaten låter i från- och tilluftskanal samt till omgivningen. Ljudet i rummet kan variera beroende på ventiler och rördragning, ljuddämpare, spjäll, don med mera.

Användarvänlighet

I testet har även ingått att bedöma användarvänligheten med fokus på användandet av kontrollpanelen. De menyer som installatörerna använder vid installation och injustering av systemet har inte kommenteras, men dessa kan i vissa fall vara svåra att justera in rätt flöde på, eftersom fläktinställningarna sker i mycket stora steg eller med hoppande mellan olika nivåer i menyn.

Samma modeller redovisas med tre olika luftflöden för att täcka in tre storlekar på bostäder, omkring 85 m² (flöde 30 liter per sekund), 130 m² (flöde 45 liter per sekund) och 190 m² (flöde 67,5 liter per sekund). Välj tabell beroende på vilken boyta du har.

Välj Tillverkare Modell Pris Elförbrukning per år
Enervent AB Pingvin EVO ED 32 500  kr 442  kWh/år
Flexit SL4 RER EC 24 200  kr 668  kWh/år
Fläkt Woods AB RDKR 24 195  kr 539  kWh/år
Luftmiljö AB REGO 0200 VE-N-AC-C4 17 060  kr 902  kWh/år
REC Indovent AB RT 250S-EC 28 750  kr 335  kWh/år
Systemair AB VR400 DC 24 373  kr 512  kWh/år
Swegon AB ILTO R80 EC 20 000  kr 505  kWh/år
Östberg AB HERU 90T EC2 21 125  kr 494  kWh/år
Markera alla
Avmarkera alla

I mitten av 1970-talet infördes regler om att våra hus måste bli tätare. Självdrag som ventilation räckte inte, utan husägare var tvungna att installera mekanisk ventilation. Den enklaste typen är frånluftsventilation.

Temperaturverkningsgrad

Provning av temperaturverkningsgraden har endast mätts vid luftflödet 45 liter per sekund, lämpligt för hus på 130 m². Tillverkarna anger ofta temperaturverkningsgrad, men i vårt test har också energibesparingen beräknats.

Energibesparing

Resultaten visar, med ett undantag, att skillnaden i energibesparing mellan de olika modellerna är liten. Däremot har installation och injustering av systemen större betydelse för hur stor energibesparingen blir.

För att FTX-ventilationen ska fungera optimalt måste huset vara tätt. Det kan skilja 2 200 kWh per år i energibesparing mellan ett tätt och otätt hus på 130 m², i norrland, medan skillnaden är 1 400 kWh i mellansverige. Energibesparingen är beräknad jämfört med hus som har frånluftsventilation. De äldre husen antas vara otätare än de nyare husen.

80-talsaggregat

Ett aggregat från 1980-talet kan vid ett flöde på 45 liter/sekund (130 m²) antas ha en temperaturverkningsgrad på 60 - 65 procent, samt en total eleffekt på 150 W. Om man istället installerar ett nytt FTX-aggregat och samtidigt tätar huset blir besparingen nästan lika stor som för ett nytt tätt hus. Ett av de testade aggregaten är endast marginellt bättre än aggregatet från 80-talet. De övriga provade aggregaten är avsevärt bättre än 80-talsaggregaten

Filter

Alla aggregaten utom ett har tilluftsfilter med klass 7, medan ett har klass 5. Tre av aggregaten har även klass 7 på frånluftsfiltret, medan tre har grovfilter med klass 3 och ett klass 4. För grovmaskiga frånluftsfilter ger nedsmutsade värmeväxlare, vilket gör att energieffektiviteten minskar.

Filterkostnaden varierar, vilket bland annat beror på kvaliteten och på hur ofta de behöver bytas. När du jämför pris på filter så titta också på hur många byten tillverkaren rekommenderar per år. Av tabellen framgår vilka filter FTX-aggregaten har testats med.

Ljudeffektnivå

I testet har också ingått att mäta ljudeffekten. Värdena visar hur mycket FTX–aggregaten låter i från- och tilluftskanal samt till omgivningen. Ljudet i rummet kan variera beroende på ventiler och rördragning, ljuddämpare, spjäll, don med mera.

Användarvänlighet

I testet har även ingått att bedöma användarvänligheten med fokus på användandet av kontrollpanelen. De menyer som installatörerna använder vid installation och injustering av systemet har inte kommenteras, men dessa kan i vissa fall vara svåra att justera in rätt flöde på, eftersom fläktinställningarna sker i mycket stora steg eller med hoppande mellan olika nivåer i menyn.

Samma modeller redovisas med tre olika luftflöden för att täcka in tre storlekar på bostäder, omkring 85 m² (flöde 30 liter per sekund), 130 m² (flöde 45 liter per sekund) och 190 m² (flöde 67,5 liter per sekund). Välj tabell beroende på vilken boyta du har.