Smarta högtalare

Energimyndigheten har testat smarta högtalare. Testet visar att dagens högtalare använder en del energi. Energianvändningen i standby ökar med som mest 40 procent när mikrofonen i högtalarna är avstängd. Lägst energianvändning har de små högtalarna. En slutsats är att det smarta hemmet också kräver smarta användare.

De smarta högtalarna blir allt vanligare i våra hem och de kan öka din bekvämlighet och spara tid. De fungerar som en fjärrkontroll med vilken du styr andra smarta produkter och i framtiden kanske hela ditt hem. Energimyndighetens test visar att dagens högtalare själva använder en del energi.

Högtalare som testas. Foto: Energimyndigheten

Smarta hemmet har potential att spara energi i framtiden

Om du vill ha ett smart hem är det viktigt att komma ihåg att dessa högtalare inte är en komplett och färdig lösning. Beroende på vad du vill att ditt smarta hem ska klara av måste du välja rätt system från början. Det kan krävas att du köper in flera system och komponenter för att täcka in alla funktioner du vill ha. Dessutom krävs en hel del eget arbete och kunskap för att få de smarta systemen att fungera tillsammans. Det smarta hemmet har potential att hjälpa människor att spara energi, men då behöver man använda och styra produkterna på rätt sätt, annars är risken att energianvändningen istället ökar. Det energismarta hemmet kräver energismarta användare.

Fem testade högtalare

Energimyndighetens Testlab har testat energianvändningen för fem så kallade smarta röststyrda högtalare, från Google, Amazon och Apple. De kan användas för att söka efter information på internet, svara på frågor, styra andra smarta produkter eller för att lyssna på musik. Högtalarna använder leverantörens egna röstassistent, Google Assistent, Amazons Alexa och Apples Siri. Google Assistent och Siri talar både svenska och engelska medan Alexa bara talar engelska. För Google Home och Amazon Alexa har Energimyndigheten testat två olika högtalare, en större och en mindre variant, Apple har bara en större variant i detta test.

Drar energi även när de inte används

Produkter som är uppkopplade mot internet drar energi även när de inte används. Därför har Energimyndigheten testat hur mycket energi de smarta högtalarna drar när de står i standby, det vill säga när de inte används men är inkopplade i eluttaget i väggen. Testet visar att om en smart högtalare står i standby under ett helt år blir energianvändningen som mest 21 kilowattimmar (kWh) per år för Google Home och som lägst 12 kilowattimmar för Amazon Alexa. Om alla hushåll i Sverige har en av de testade smarta högtalarna i standby blir den sammanlagda energikostnaden som lägst 111 miljoner kronor och som högst 184 miljoner kronor per år.

Högsta tillåtna energianvändning i standby skärps successivt

Det finns gemensamma EU-krav på att uppkopplade nya produkter maximalt får dra 2 watt i nätverksstandby. Kraven skärptes 1 januari 2019 och de testade högtalarna klarade kraven som gällde när de köptes.
Här kan du läsa mer om kraven för nätverksstandby.

En lampa ökar energianvändningen med som mest 40 procent

Ingen av de testade högtalarna har en avstängningsknapp. Om högtalaren inte ska användas på ett tag, exempelvis när du reser på semester, är det bra att dra ur kontakten ur vägguttaget för att spara energi. På fyra av de testade högtalarna finns en knapp för att stänga av mikrofonen, men då ökar energianvändningen för alla utom för Google Home Mini. Det är lätt att den missuppfattas som en avstängningsknapp.

Energimyndighetens test visar att energianvändningen kan öka med som mest 40 procent när mikrofonen i högtalaren är avstängd. Att energianvändningen ökar beror på att högtalarna har en lampa som tänds för att visa att mikrofonen är av.

På Amazon Alexa är det en ljusslinga som går runt hela högtalaren samtidigt som själva knappen också lyser. Google Home har en mindre lampa och då är skillnaden i energianvändning med eller utan mikrofon också mindre. På Apple Homepod går det inte att stänga av mikrofonen med en knapptryckning, den har istället ett slags lyssnarläge där den drar 4,5 watt (W). Om det är tyst i rummet i fem till tio minuter går den från lyssnarläge automatiskt ner i standby. I standby drar Apple Homepod 1,7 watt, vilket är lägst bland de större högtalarna i testet.

Resultaten

  Standby [W] Mikrofon avstängd [W] Energianvändning per år [kWh] *
Google Home 2,3 W 2,4 W 21 kWh/år
Google Home Mini 1,7 W 1,6 W 14 kWh/år
Amazon Alexa Gen 2 2,3 W 3,1 W 20 kWh/år
Amazon Alexa Dot 1,4 W 2,0 W 12 kWh/år
Apple Homepod 1,7 W Saknar denna funktion 15 kWh/år

 * Standby

Viktigt att du väljer rätt högtalare till dina produkter

För att du ska kunna använda högtalarna för att styra olika saker i ditt hem är det viktigt att du väljer ett högtalarsystem som fungerar tillsammans med dina produkter. Apple Homepod fungerar bara tillsammans med andra saker som ingår i Apples smartahemmetpaket som går under namnet Apple Homekit. Googles högtalare kan fungera med ganska många produkter från andra tillverkare, medan Amazons Alexa har störst flexibilitet och fungerar tillsammans med flest saker som inte är låsta för att bara fungera tillsammans med produkter från en annan tillverkare.

Mindre högtalare har lägre energianvändning

Testet visar att de minde högtalarna, Google Home mini och Amazon Alexa Dot, har lägre energianvändning jämfört med de större varianterna. Högtalarnas reaktionstid och funktion är i stort den samma. Det som skiljer de små högtalarna från de stora är ljudkvaliteten. Vill du ha ett riktigt bra ljudsystem är tipset att koppla en separat ljudanläggning till Google Home mini eller Alexa Dot. Då får du ett smart system med både bra ljud och låg energianvändning. Tänk på att ljudanläggningen är en extra sak som ska tillverkas, skötas om och återvinnas, plus att den kostar extra.

Räkneexemplet

Elpriset är 1,95 kronor per kilowattimme. Antal hushåll i Sverige är 4,6 miljoner. De testade högtalarna kostar från knappt 600 kronor upp till över 4 000 kronor, priserna varierar mellan olika inköpsställen och över tid.