Energimyndighetens Testlab har testat 40 LED-lampor.

Energimyndighetens Testlab har testat 40 LED-lampor. Testet visar att det finns LED-lampor med god kvalitet för många olika användningsområden i hemmet.

Olika sockelstorlekar

Du väljer lampa utifrån vilken sockel den måste ha, beroende på hur belysningsarmaturen där lampan ska sitta är designad. Bland de testade lamporna finns stor skruvsockel (E27), liten skruvsockel (E14). Det finns även lampor med GU10 och GU5.3 som är vanliga i spotlights samt LED-kapsel med G9-sockel, som används i läslampan eller i spegelskåpet i badrummet.

Ledlampor

 Foto: Oskar Lürén.

Hur mycket ljus lamporna ger mäts i lumen

I testet har ingått att mäta hur mycket ljus lamporna ger. Detta mäts i lumen och förkortas ofta lm på lampförpackningen. Ju högre siffra desto mer ljus ger lampan. De lampor i testet som har lägst ljusflöde har drygt 100 lumen och de som har högst ljusflöde har knappt 1 000 lumen. Hur mycket ljus lampan behöver ge beror på var du ska använda den. För allmänbelysning behövs 600 - 900 lumen och för mysbelysning kan det räcka om lampan ha ett ljusflöde på 100 - 200 lumen. 

Skillnader i effektivitet mellan LED-lampor

Lampans effektivitet, det vill säga hur mycket ljus lampan ger i förhållande till hur många watt den drar, anges i lumen per watt. Ju högre siffra desto effektivare är LED-lampan. Testet visar att de testade LED-lamporna generellt är energieffektiva, men det finns skillnader mellan lamporna. Den effektivaste LED-lampan är dubbelt så effektiv, 128 lumen per watt, jämfört med den minst effektiva lampan i testet som ger 56 lumen per watt. I snitt ger de testade lamporna 90 lumen per watt, se Graf 1.

Graf som visar lumen per watt

Graf 1
De testade LED-lampornas effektivitet.
Hur mycket ljus lamporna ger (lumen) i förhållande till hur mycket energi de använder (watt).

De testade lamporna har ett varmt ljus

I testet har ingått att mäta om lamporna har ett varmt eller kallt ljus. Alla lamporna har ett varmt ljus, runt 2 700 kelvin. Om du vill ha en LED-lampa med varmt eller kallt ljus är upp till dig. Det finns information om detta på lampförpackningen, ju lägre siffra desto varmare ljus ger lampan.

Alla testade lampor har bra färgåtergivning

Hur bra lampan kan återge rätt färger på föremål som man belyser med lampan har också ingått att mäta i detta test. Alla LED-lampor ska ha bra färgåtergivning, det visas som ett index, Ra 80 eller högre. Det vanligaste är att de testade lamporna har en färgåtergivning mellan Ra 80 och Ra 84, men det finns lampor som har färgåtergivning på Ra 93 och Ra 94.  

Lampornas effekt har betydelse för energianvändningen

Lampornas effekt har betydelse för energianvändningen och mäts i watt. Den uppmätta effekten ligger mellan 1,3 watt och 10,4 watt för de testade LED-lamporna. Energianvändningen påverkas också av hur länge lampan är tänd. Även med energismarta LED-lampor lönar det sig att släcka när du inte behöver ljuset.

Bra lampor ska inte flimra

I testet har ingått att mäta om lamporna flimrar. Människor är olika känsliga för flimmer och det är inte allt flimmer som går att se med blotta ögat. Det finns två kompletterande metoder för att mäta om en lampa flimrar.

Den första metoden mäter ljusvariationen i lampan, som orsakas av korta spänningsändringar. Den här typen av flimmer kan du se med blotta ögat. Det förkortas Pst_LM och den engelska beteckningen är Short-term flicker indicator.

Den andra metoden mäter om lampan flimrar med så hög frekvens att flimret syns först när lampan lyser på något som rör sig, till exempel ett snurrande hjul. Då kan det se ut som att hjulet snurrar baklänges, Det förkortas SVM efter den engelska beteckningen Stroboscopic Visibility Measure.

1 september 2021 kommer det ekodesignkrav på hur mycket lampor som mest får flimra. 31 av de 40 testade lampor klarar redan de kommande flimmerkraven.

Dimbarhet har inte testats

Några av de testade lamporna är enligt tillverkarens egen information dimbara, andra inte. Det har dock inte ingått i detta test att se om lamporna går att dimra.

Välj Modell Tillverkare Pris (med moms) Ljusflöde (lm)
Bright LED- Filament A 60 E27 Bright 70 kr 856 lumen
Bright LED R 63 E27 Bright 40 kr 503 lumen
Clas Ohlson Premium Classic E14 Clas Ohlson 40 kr 278 lumen
Osram LED Superstar PAR 16 GU10 Osram 80 kr 229 lumen
Ledsavers 9 W E27 Ledsavers 100 kr (4 stycken) 862 lumen
Ledsavers 6,5 W GU10 Ledsavers 33 kr 493 lumen
Biltema Normal bulb 5,2 W E27 Biltema 25 kr 476 lumen
Biltema Spot 2,2 W E27 Biltema 35 kr 148 lumen
Coop LED 4 W E27 Coop 50 kr 500 lumen
Coop Spot 3 W GU10 Coop 35 kr 230 lumen
ICA Stan