Här finns testresultat för 17 luftluftvärmepumpar. Resultaten visar att värmepumparna är effektiva och att det går att minska bullret. Två av luftluftvärmepumparna är också testade för att hålla värmen i fritidshuset under den kalla årstiden när ingen är där.

I testet har ingått att beräkna energibesparingen och årsvärmefaktorn för två hus på tre orter, från Malmö i söder till Luleå i norr. Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Tabellen är i två nivåer, enkel och utökad. Vill du se hela testet väljer du utökad tabell.

Jämför årsvärmefaktorn och energibesparingen

Jämför du energibesparingen för ett hus i Malmö varierar den från 6 500 till 6 900 kilowattimmar per år. Årsvärmefaktorn varierar från 2,8 till 4,1. Det är ett mått på värmepumpens effektivitet under ett helt år. Jämförelsen gäller för hus som har ett uppvärmningsbehov på 9 100 kilowattimmar per år och en årsmedeltemperatur på +8,2 grader.

För ett hus i Borås är energibesparingen från 7 000 upp till 7 800 kilowattimmar och årsvärmefaktorn för de testade luftluftvärmepumparna är då 2,8 till 3,5. Jämförelsen gäller för hus som har ett uppvärmningsbehov på 11 000 kilowattimmar per år. Finns huset i Luleå och har ett behov av uppvärmning på 15 400 kilowattimmar ligger besparingen från 7 900 till 9 300 kilowattimmar per år, en skillnad på 1 400 kilowattimmar. Årsvärmefaktorn varierar från 2,3 till 2,6 mellan de testade värmepumparna. Jämförelsen gäller för orter med en årsmedeltemperatur på +1,3°C, motsvarande Luleå.

Värmeeffekt och värmefaktor för specifika temperaturer

Väljer du den utökade tabellen kan du även se värmeeffekten och värmefaktorn. Värmeeffekten visar hur många kilowatt som värmepumpen kan leverera vid olika utetemperaturer från +7°C ner till-15°C och med olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent. Värmefaktorn, COP, är ett mått på värmepumpens effektivitet vid en viss utetemperatur och kompressoreffekt. Detta värde ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar den genomsnittliga värmefaktorn för hela året.

Två värmepumpar testade för fritidshus

Två av värmepumparna, IVT Nordic Inverter 09LR-N, och IVT Nordic Inverter 12 LR-N har även testats för att se hur väl de fungerar vid lägre inomhustemperatur, bara +10°C. Det handlar om att hålla värmen ett fritidshus under den kalla årstiden så att ledningar och annat inte ska frysa i huset. Detta kallas ibland för underhållsvärme. Testet visar att vid en så låg inomhustemperatur blir värmepumparna effektivare. Jämför energibesparingen och årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt fritidshus. Av tabellen framgår även värmeeffekten och värmefaktorn vid -7°C och vid -15°C samt vid maximal och lägsta kompressoreffekt. Det uppvärmningsbehov som anges i tabellen är den energi som krävs för att hålla innetemperaturen på +10°C, under den kallare årstiden, för tre olika orter.

Stora skillnader i buller

Ljudeffektnivån visar hur mycket luftluftvärmepumpen bullrar och har mätts upp för både utomhusdelen och inomhusdelen. Det lägst uppmätta bullret i detta test har IVT Nordic Inverter 09LR-N och Panasonic HE9LKE med 56 respektive 57 decibel för utomhusdelen. Som mest bullrar Toshiba RAS-35SKVP2-ND/RAS-35SAVP2-ND, Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABH med 69 respektive 67 dB(A). För inomhusdelen anges ett spann eftersom värmepumparna har varvtalsreglerade kompressorer och ljudeffektnivån varierar beroende på luftflödet. En skillnad på 10 decibel uppfattas som en fördubbling. Det är inte bara antal decibel, utan ljudets karaktär har också betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Ljudeffektnivån för utomhusdelen har mätts upp med maximal fläkthastighet, vid en utomhustemperatur på +7°C . Vid kallare väderlek kan bullret öka då kompressorn och fläkten går på full effekt.

Alla bruksanvisningar får bra omdöme

I testet har även ingått att göra en subjektiv bedömning av bruksanvisningarna. Här ingår bland annat att se att viktig information om skötsel och underhåll finns med. Samtliga bruksanvisningar har bedömts som bra.

Köldmedier

Av den utökade tabellen framgår också vilket köldmedium som värmepumpen använder. Detta har dock inte ingått som en del utav testet utan är tillverkarens egen uppgift. Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. Köldmedierna har ingen påverkan på ozonlagret, men kan bidra till växthuseffekten om de skulle läcka ut.

Tillverkarens uppgift om lägsta utomhustemperatur

Alla värmepumparna har testats enligt internationell standard för provningar till som kallast -15°C. I tabellen finns också en uppgift från tillverkaren om vid vilken lägsta utetemperatur som deras värmepump ska klara av att leverera värme till huset.

Webbadresser för kontaktuppgifter

Tillverkarens eller generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.


Tillbaka
Mitsubishi Electric MUZ-FH25VEHZ-E1/MSZ-FH25VE-E1
Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller importören av den testade luftluftvärmepumpen.

Mitsubishi Electric
Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

21 000  kr
Testad

Den månad och år som testet publicerats på Energimyndighetens webbplats.

November 2012
Energibesparing och Årsvärmefaktor

Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus! Här visas hur mycket energi luftluftvärmepumpen kan spara och årsvärmefaktorn för två hus med olika behov av uppvärmning i Malmö, Borås och Luleå.

Årsmedeltemperaturen per ort är:

Malmö + 8,2ºC Borås + 6,1ºC Luleå + 1,3ºC

Energibesparing
Den beräknade energibesparingen för två hus med olika stort behov av uppvärmning. Besparingen är jämfört med direktverkande el och gäller för hus med öppen planlösning. Tänk på att uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel tillkommer. OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktor
Årsvärmefaktorn visar hur effektiv luftluftvärmepumpen är under ett helt år, ju högre siffra desto bättre. Jämförbara årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Är årsvärmefaktorn 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el den använder för sin drift under ett helt år.

Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 9 100 kWh/år
Energibesparing 6 800  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,9
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 16 600 kWh/år
Energibesparing 11 400  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,2
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 11 000 kWh/år
Energibesparing 7 700  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,3
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 20 000 kWh/år
Energibesparing 12 700  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,7
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 15 400 kWh/år
Energibesparing 9 000  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,4
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 28 000 kWh/år
Energibesparing 14 000  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,0
Sidbrytning vid utskrift
Värmeeffekt vid olika utetemp. (Innetemp +20°C)

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Lägsta utomhustemperatur som luftluftvärmepumparna testas vid enligt den internationella standarden för tester är minus 15 grader. Testet är utfört med tre olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent, även kallat laster. Inomhustemperatuen ärr +20°C .

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C
100%kompressoreffekt 6,4 kW|4,9 kW|4,0 kW|3,2 kW
75% kompressoreffekt 4,6 kW|-|-|-
50% kompressoreffekt 3,2 kW|2,5 kW|-|-
Värmefaktor, COP, vid olika utetemp. (Innetemp +20°)

Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet, och gäller för en bestämd utetemperatur och kompressoreffekt och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Den engelska förkortningen, som ofta används av tillverkare är COP, Coefficient of performance.  

När det är varmt ute ökar värmepumpens värmefaktor, den ökar också när kompressorn inte går på full effekt. Vid lägre utomhustemperaturer minskar värmefaktorn. Jämför även årsvärmefaktorn som visar värmepumpens effektivitet under ett helt år.

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C
100%kompressoreffekt 3,2|2,9|2,5|2,3
75% kompressoreffekt 4,3|-|-|-
50% kompressoreffekt 5,2|4,1|-|-
Underhållsvärme (innetemp +10°C )

Värmepumpens effektivitet vid låga inomhustemperaturer, +10ºC . Det innebär att till exempel ett fritidshus kan värmas med luft-luftvärmepump istället för med elradiatorer under lågsäsong, när ingen bor i huset. Det är inte alla luftluftvärmepumpar som testats för underhållsvärme.

Ej testad för underhållsvärme
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 4 500 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 8 200 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 6 000 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 10 900 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 9 600 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 17 500 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Värmeeffekt vid olika utetemperaturer

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Har mätts upp när värmepumpen går på maximal och minimal kompressoreffekt för att ge underhållsvärme i fritidshuset + 10C

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C
Max last -|-|-|-
Min last -|-|-|-
Värmefaktor, COP, vid olika utetemperaturer

Visar värmepumpens värmefaktor vid låga inomhustemperaturer, + 10-grader.  Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet,

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C
Max last -|-|-|-
Min last -|-|-|-
Yttermått (bredd x höjd x djup)

Luftluftvärmepumpens yttermått, bredd x höjd x djup i centimeter. Innefattar inte avståndet som behövs mellan utomhusdel och yttervägg cirka 10 till 20 cm.

Utomhusdel 80 x 55 x 29 cm
Inomhusdel 93 x 31 x 24 cm
Ljudeffektnivå

Utomhus- och inomhusdelarnas ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Ljudeffektnivån beskriver det ljud som värmepumpen avger och är oberoende av omgivningen, vilket gör att det går att jämföra olika modeller.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på maximalt luftflöde. För värmepumpar med varierande luftflöde, även kallat inverter, anges ett spann som ljudeffektnivån varierar inom. Uppmätt enligt internationell standard.

 dB(A)
Utomhusdel 60 dB(A)
Inomhusdel 34-56 dB(A)
Bruksanvisning

Bedömning av bruksanvisningen, läsbarhet och innehåll.

Bra
Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut.

R410A
Märkning

Svenenmärkningen är den nordiska miljömärkningen. P-märkt betyder att produkten uppfyller SP Sveriges tekniska forksningsinstituts krav på effektivitet, säkerhet, konstruktion, dokumentation och tillverkning.

Lägsta utomhustemperatur

Den lägsta utomhustemperaturen som tillverkaren själv uppger att luftluftvärmepumpen ska klara av att leverera värme. Ju kallare det är ute desto mindre värme finns det att hämta i uteluften. Värmepumparna är testade ner till minus 15 grader.

-25°C
Övrigt

Luftluftvärmepumparna levereras med olika filter. Effekten av dessa har inte testats. Tillverkarens egen uppgift.

Luftreningsfilter Elektrostatiskt filter Deoderantfilter
Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.

www.mitsubishivillavarme.se

Tabellguide

Här finns testresultat för 19 luftluftvärmepumpar. Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus. Tabellen är i två nivåer, enkel och utökad. Vill du se hela testet väljer du utökad tabell.

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade luftluftvärmepumpen. Ibland har utomhus och inomhusdelen olika beteckningar. Det finns värmepumpar med liknande modellbeteckningar, men resultaten gäller bara för den testade modellen.

Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller importören av den testade luftluftvärmepumpen.

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

Testad

Den månad och år som testet publicerats på Energimyndighetens webbplats.

Energibesparing och Årsvärmefaktor

Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus! Här visas hur mycket energi luftluftvärmepumpen kan spara och årsvärmefaktorn för två hus med olika behov av uppvärmning i Malmö, Borås och Luleå.

Årsmedeltemperaturen per ort är:

Malmö + 8,2ºC Borås + 6,1ºC Luleå + 1,3ºC

Energibesparing
Den beräknade energibesparingen för två hus med olika stort behov av uppvärmning. Besparingen är jämfört med direktverkande el och gäller för hus med öppen planlösning. Tänk på att uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel tillkommer. OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktor
Årsvärmefaktorn visar hur effektiv luftluftvärmepumpen är under ett helt år, ju högre siffra desto bättre. Jämförbara årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Är årsvärmefaktorn 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el den använder för sin drift under ett helt år.

Värmeeffekt vid olika utetemp. (Innetemp +20°C)

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Lägsta utomhustemperatur som luftluftvärmepumparna testas vid enligt den internationella standarden för tester är minus 15 grader. Testet är utfört med tre olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent, även kallat laster. Inomhustemperatuen ärr +20°C .

Värmefaktor, COP, vid olika utetemp. (Innetemp +20°)

Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet, och gäller för en bestämd utetemperatur och kompressoreffekt och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Den engelska förkortningen, som ofta används av tillverkare är COP, Coefficient of performance.  

När det är varmt ute ökar värmepumpens värmefaktor, den ökar också när kompressorn inte går på full effekt. Vid lägre utomhustemperaturer minskar värmefaktorn. Jämför även årsvärmefaktorn som visar värmepumpens effektivitet under ett helt år.

Underhållsvärme (innetemp +10°C )

Värmepumpens effektivitet vid låga inomhustemperaturer, +10ºC . Det innebär att till exempel ett fritidshus kan värmas med luft-luftvärmepump istället för med elradiatorer under lågsäsong, när ingen bor i huset. Det är inte alla luftluftvärmepumpar som testats för underhållsvärme.

Värmeeffekt vid olika utetemperaturer

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Har mätts upp när värmepumpen går på maximal och minimal kompressoreffekt för att ge underhållsvärme i fritidshuset + 10C

Värmefaktor, COP, vid olika utetemperaturer

Visar värmepumpens värmefaktor vid låga inomhustemperaturer, + 10-grader.  Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet,

Yttermått (bredd x höjd x djup)

Luftluftvärmepumpens yttermått, bredd x höjd x djup i centimeter. Innefattar inte avståndet som behövs mellan utomhusdel och yttervägg cirka 10 till 20 cm.

Ljudeffektnivå

Utomhus- och inomhusdelarnas ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Ljudeffektnivån beskriver det ljud som värmepumpen avger och är oberoende av omgivningen, vilket gör att det går att jämföra olika modeller.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på maximalt luftflöde. För värmepumpar med varierande luftflöde, även kallat inverter, anges ett spann som ljudeffektnivån varierar inom. Uppmätt enligt internationell standard.

Bruksanvisning

Bedömning av bruksanvisningen, läsbarhet och innehåll.

Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut.

Märkning

Svenenmärkningen är den nordiska miljömärkningen. P-märkt betyder att produkten uppfyller SP Sveriges tekniska forksningsinstituts krav på effektivitet, säkerhet, konstruktion, dokumentation och tillverkning.

Lägsta utomhustemperatur

Den lägsta utomhustemperaturen som tillverkaren själv uppger att luftluftvärmepumpen ska klara av att leverera värme. Ju kallare det är ute desto mindre värme finns det att hämta i uteluften. Värmepumparna är testade ner till minus 15 grader.

Övrigt

Luftluftvärmepumparna levereras med olika filter. Effekten av dessa har inte testats. Tillverkarens egen uppgift.

Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.

Hur mycket energi du kan spara med en luftluftvärmepump beror bland annat på var i landet du bor, husets planlösning och hur stort behovet av uppvärmning är. En installatör ska kunna göra en kalkyl som visar på en ungefärlig energibesparing för just ditt hus.

Öppen planlösningen är optimal

En luftluftvärmepump passar allra bäst i hus med öppen planlösning eftersom den varma luften då kan cirkulerar fritt. I större hus kan man behöva flera inomhusdelar om man vill värma hela huset, till exempel en på nedervåningen och en på övervåningen. Var värmepumpen placeras har betydelse för hur mycket energi den kan spara i ditt hus.

Reglera värmen rätt

Innan du skaffar en luftluftvärmepump är det viktigt att se till så att husets värmereglering är rätt injusterat. Termostaterna på radiatorerna (elementen) ska slå på först när värmepumpen inte klarar av att hålla inomhustemperaturen.

Kompletterande värmekälla

När det är riktigt kallt ute stängs värmepumpen av eftersom det finns så lite värme att hämta i utomhusluften, då behövs en kompletterande värmekälla.

Led bort avfrostningsvattnet

Är det kallare än +7°C avfrostas luftluftvärmepumpen då och då automatiskt för att undvika att det blir is på förångarbatteriet. Det kan bli stora mängder vatten från avfrostningen på ett år. Led bort avfrostningsvattnet så att det inte bildas en hög med is under värmepumpen och för att undvika att husgrunden eller växtligheten i trädgården skadas.

Buller kan vara störande

Ljudet från både utomhus- och innedelen kan upplevas som störande. Undvik att placera värmepumpen nära sovrummet, uteplatsen eller grannarna. Ljudets karaktär har också betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Be installatören att få lyssna på värmepumpen så att du kan skapa dig en egen uppfattning innan du bestämmer dig.

Minst tre offerter

Begär in minst tre offerter från olika installatörer. I offerten ska allt finnas med som behövs för att få en funktionsklar anläggning. Offerten ska också innehålla ekonomiska beräkningar, en energikalkyl som visar ungefär hur mycket luftluftvärmepumpen kan spara i ditt hus. Villkoren för leverans, service, betalning och olika garantier ska framgå tydligt.

Anlita certifierad installatör

Sedan år 2009 är det krav på att VVS-installatören måste vara certifierad. Det räcker inte med att företaget har ett certifikat. Installatören ska kunna styrka detta via legitimation.

Obligatorisk energimärkning

Det är lag på att luftluftvärmepumpar ska vara energimärkta. Märkningen är gemensam för EU-länderna.