Robotdammsugaren kan hjälpa dig att städa när du inte är hemma eller när du vill göra annat. Robotdammsugarna har dock inte samma krav på låg energianvändning och bra dammupptagning som vanliga dammsugare för hemmet.

 

Test i labbmiljö

Energimyndigheten har testat robotdammsugare i labbmiljö för att bland annat mäta energianvändning, hur bra dammsugarna tar upp damm och kommer åt längs kanter och i hörn. Andra egenskaper som mätts är hur mycket damm som dammsugarna släpper tillbaka ut i rumsluften, hur högt de låter samt hur lång tid det tar att ladda robotdammsugaren.

Sämre dammupptagning än vanliga dammsugare

De testade dammsugarna klarar att ta bort 91 till 97 procent av allt damm på hårt golv. Vanliga dammsugare måste klara att ta bort minst 98 procent av dammet på hårt golv. Motsvarande krav finns inte för robotdammsugare.

Det är tuffare att få upp damm från en mjuk matta och här visar testet att det är större skillnader mellan de testade robotdammsugarna, från 61 procent till 93 procent. För vanliga dammsugare visas uppgift om dammupptagning på energimärkningen där klass A betyder att dammsugaren klarar att få bort minst 91 procent av dammet på mattan och klass D motsvarar 79 - 83 procent. Men några motsvarande krav finns inte idag på robotdammsugare.

Dammsugning av kanter och hörn

För att det ska bli riktigt rent är det bra om robotdammsugaren kan komma åt längst kanter och in i hörn. Alla utom en dammsugare i testet har en eller flera sidoborstar som ska hjälpa till att få rent på kanter och i hörn, men här indikerar testet att dammsugarens form har större betydelse. De flesta robotdammsugarna är runda, men det finns en dammsugare som är i det närmaste trekantig och en annan är u-formad, och det är dessa båda dammsugare som klarar att komma närmast kanter och hörn.

Partikelutsläpp via utblåset

Testet visar att det finns robotdammsugare som har mycket låga partikelutsläpp via utblåset, 0,1 procent, medan andra har mycket höga partikelutsläpp, 23 procent. Från 1 september 2017 får partikelutsläppen för vanliga dammsugare vara max en procent och tidigare tester har visat att många har nära noll i utsläpp. För två av dammsugarna gick det inte att mäta partikelutsläpp. För den ena dammsugaren gick fläkten sönder och för den andra gick det inte att köra dammsugaren i "tomgångsläge", den stoppade automatiskt då den inte städade.

Dammsugarnas täckningsgrad och energianvändning

Testet visar på stora skillnader i energianvändning mellan de testade modellerna, men det är svårt att dra någon slutsats om vilken modell som är mest energieffektiv eller huruvida robotdammsugare är bättre eller sämre än vanliga dammsugare ur energisynpunkt. Testet visar att robotdammsugarna klarar av att täcka från 70 till 92 procent av golvytan och energianvändningen är från 0,49 Wh/m2 till 5,21 Wh/m2. Testet utförs enligt en internationell provningsmetod i ett möblerat rum för att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Täckningsgrad, tid och energianvändning mäts upprepade gånger för att få fram ett medelvärde. Under detta test mäter man inte hur bra dammsugarna tar upp damm, det är ett separat test. Den årliga energianvändningen beror bl.a. på storleken på golvytan och hur ofta och länge man dammsuger. Som en jämförelse kan det vara intressant att veta att på energimärkningen för vanliga dammsugare räknar man med att du dammsuger nästan en timme i veckan. Tänk dock på att robotdammsugare och vanliga dammsugare används på olika sätt.

Om laddstationen till robotdammsugaren har ett nätaggregat som inte är integrerat i laddstationen finns ekodesignkrav på bland annat högsta tillåtna energianvändning för det extra nätaggregatet. Det har dock inte ingått i detta test.

Stora skillnader i laddtiden och drifttiden

Det tar från en timme och femton minuter till mer än fyra och en halv timme att ladda de testade robotdammsugarna. Drifttiden med fulladdat batteri varierar också, från femtio minuter upp till en timme och femtiosex minuter. Detta har beräknats utifrån övriga testresultat. Det är dock inte så enkelt att en lång drifttid är bättre än en kort tid. Det finns dammsugare med kort drifttid som tar upp damm bra.

Ljudeffektnivån motsvarar vanliga dammsugare

Ljudeffektnivån motsvarar vanliga dammsugare Ljudeffektnivån för de testade robotdammsugarna är runt 70 decibel, vilket motsvarar ljudeffektnivån för vanliga dammsugare. Lägsta ljudeffektnivå för dammsugarna i detta test är 59 decibel och högsta är 73 decibel, vilket är en hörbar skillnad.

Ljudeffektnivån mäts i decibel och en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt. En skillnad på ett par decibel kan inte uppfattas av örat.

Töm dammbehållaren efter varje städtillfälle

För alla de testade robotdammsugarna rekommenderar tillverkaren att dammbehållaren töms efter varje städtillfälle. Dammet ska tömmas i hushållssoporna.

Alla har trappsensor och program för mindre ytor

Alla de testade robotdammsugarna har trappsensor som ska förhindra att de ramlar ner för trappor och särskilt program för extra rengöring av små ytor.

 

 

Välj Tillverkare Modell Pris (med moms) Hårt golv
Cleanmate S800 1 929  kr 91 %
Neato Botvac Connected 6 929  kr 96 %
iRobot Roomba 980 9 895  kr 97 %
Electrolux Motion sense ERV 5210TG 3 990  kr 97 %
Miele Scout RX1 3 839  kr 92 %
Dyson 360eye 9 990  kr 94 %
Markera alla
Avmarkera alla

Robotdammsugare kan underlätta i vardagen, men de har ingen energimärkning och inte några ekodesignkrav på funktion och hållbarhet motsvarande de krav som finns för vanliga dammsugare.

Robotdammsugaren kan städa när du inte är hemma eller när du vill göra annat. Den dammsuger golv - men inte möbler, fönster, väggar och tak. Tänk på att du kanske måste ha en vanlig dammsugare också för att kunna dammsuga till exempel i soffor och andra stoppade möbler eller i mindre utrymmen som garderober, längst fönsterlister, i fönsterbrädor, eller för att dammsuga väggar och tak.

Ljudeffektnivå samma som för vanliga dammsugare

En robotdammsugare låter ungefär lika mycket som en vanlig dammsugare. En fördel är dock att du kan vara i ett annat rum medan dammsugaren städar. Ljudeffektnivån som visas på energimärkningen för vanliga dammsugare gäller när dammsugaren används på matta, på hårt golv blir ljudet ofta högre. Från 2017 får vanliga dammsugare bullra max 80 dB(A). Motsvarande krav på ljudeffektnivå saknas för robotdammsugare.

Trappsensor eller avgränsare

Har du trappor så kontrollera att robotdammsugaren har en trappsensor som hindrar den från att ramla ner för trappor. Annars får du använda avgränsare, magnettejp på golvet eller elektroniska rumsavgränsare, även kallade "virtuella, konstgjorda väggar".

Töm dammbehållaren enligt rekommendation

Robotdammsugare har en behållare där dammet samlas upp och behållaren måste tömmas regelbundet. Kontrollera i bruksanvisningen hur ofta tillverkaren rekommenderar att dammbehållaren ska tömmas. Töm dammet direkt i hushållssoporna, ingen annanstans.

Specialprogram för kanter, hörn och små ytor

Att få rent längs kanter och i hörn liksom att suga upp damm och smuts om du till exempel vält ut en blomkruka med jord på golvet kan vara en utmaning. Det finns robotdammsugare som har speciella program för kanter och hörn och för att dammsuga extra på en liten yta.

Kolla vilken utrustning som ingår

Om du vill kunna avgränsa dammsugarens städområde finns ofta tillbehör som hjälper till med detta, t.ex. magnettejp och virtuella väggar som skapar en osynlig gräns som robotdammsugaren inte kan ta sig förbi. Ibland ingår detta och ibland får du köpa till detta som extra utrustning. När du jämför robotdammsugare så titta på vilken utrustning som ingår och vad du måste köpa som tillbehör.

Läs mer om vanliga dammsugare här.