Det finns torkskåp för många olika användningsområden som förskolor, fritids och tvättstugor. Torkskåpen omfattas inte av den obligatoriska energimärkningen. Det säljs i storleksordningen 20 000 torkskåp per år i Sverige.

Lite förenklat finns det torkskåp i tre olika storlekar och med olika användningsområden. Torkskåp för att till exempel torka kläder i på förskolor och på fritids, större torkskåp för gemensamma tvättstugor i flerfamiljshus och små vägghängda torkskåp för badrum.

Torkskåpet kan torka sandiga kläder och skor

När du hänger in kläder så tänk på att den varma luften i torkskåpet måste kunna cirkulera fritt, annars blir kläderna ojämnt torkade. Torkskåpet kan användas för att torka både kläder och skor även om de är sandiga och leriga. Då är torktumlare inget alternativ, den kan gå sönder om sand tränger in på fel ställen. En torktumlare är avsedd för att torka tvätt i.

Tidsstyrning eller fuktavkänning

Torkskåpen styrs antingen av en elektronisk fuktavkännare som stänger av torkningen automatiskt när kläderna är tillräckligt torra eller via ett tidur. Med ett tidsinställt program ställer man in den tid man tror behövs för att kläderna ska bli torra, vilket ökar risken för övertorkning och energianvändningen ökar helt i onödan.

Att torka utan värme sparar energi men tar tid

Många använder torkskåpet bara till att hänga in kläder, utan att sätta på någon värmefläkt. Det minskar energianvändningen, men det tar mycket längre tid att få kläderna torra. Tänk på att dörren ska vara öppen! På förskolor och fritids är det ofta viktigt att snabbt få kläderna torra igen.

Se över ventilationen i ditt hus

Det är viktigt att se över ventilationen i det utrymme där torkskåpet ska installeras. Har huset mekanisk ventilation eller frånluftsvärmepump kan ventilationssystemet påverkas negativt av höga luftflöden från torkskåpet. Det finns torkskåp som har kondensor vilket betyder att de inte behöver anslutas till ventilationskanal så de blåser inte ut någon uppvärmd inomhusluft, vilket är bra ur energisynpunkt. Dessutom underlättar det installationen.

Installation

Torkskåpet ska stå helt plant, vara fäst i väggen och anslutet till ventilationskanal med dragavbrott.

Det alltid är billigare och drar mindre energi att centrifugera bort vattnet istället för att torka bort det.